Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

11 document(en) gevonden.

Wetgeving en beleid / Wet Mulder

Achtergronden en recidive van Mulderovertreders

Het huidige onderzoek levert een bijdrage aan de discussie over een progressief boetestelsel door inzicht te verschaffen in...

Onderzoek met publicatie | 03-10-2018

Effectiviteit inzet dwangmiddelen, in het bijzonder buiten gebruik stellen van voertuigen

De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig: A. Achterhalen of het dwangmiddel buitengebruikstelling van een voertuig...

Onderzoek met publicatie | 28-09-2017

Verzekeringsplicht motorvoertuigen; Evaluatie vermuldering WAM art 30 lid 2

Motorvoertuigen dienen adequaat verzekerd te zijn wanneer zij deelnemen aan het verkeer. Deze plicht is vastgelegd in de Wet...

Onderzoek met publicatie | 08-03-2017

Opbrengsten boetes en transacties uit verkeersovertredingen

De probleemstelling voor dit verkennende onderzoek luidt: "Welke mogelijke oorzaken zijn er voor de discrepantie tussen...

Onderzoek met publicatie | 31-10-2011

De afname van het aantal boetes en transacties voor verkeersovertredingen nader verklaard

De afgelopen drie jaar is geconstateerd dat verwachting en realisatie van de opbrengsten van boetes en transacties...

Onderzoek met publicatie | 31-10-2011

Werklast bestuurlijke boete; Determinanten van de werkbelasting in de bestuursrechtspleging

Hoofddoel van het onderzoek is het ontwerpen van een instrument om, voorafgaand aan de invoering van nieuwe wetgeving, de...

Onderzoek met publicatie | 15-04-2005

Kansen en risico's van bestuurlijke verkeershandhaving

In het onderzoek staat de mogelijke overdracht van de bevoegdheid tot het verrichten van verkeershandhaving van de politie...

Onderzoek met publicatie | 01-03-2000

Nog eenmaal Mulder; samenvattende rapportage van recent evaluatie-onderzoek

Publicatie | 13-12-1993

Een wet van grote getallen; kwantitatieve informatie over de Wet Mulder

Publicatie | 13-11-1993

Wetgeven en evalueren

Als een fijnmazig web liggen de wetsteksten over de samenleving geweven. Maar de wet wordt niet zomaar `gegeven' en in dank...

Publicatie | 30-06-1991

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term