Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

6 document(en) gevonden.

Politie en rechtshandhaving / Klachten over politie

Hoorrecht van burgers bij beoordeling geweldstoepassing politieambtenaren

Politieambtenaren, ambtenaren van de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren kunnen bij de uitoefening van...

Onderzoek | 12-06-2020

Politiebestel in balans?; Politiek-bestuurlijke sturing, democratische verantwoording, samenwerking en maatschappelijke inbedding in een nationaal politiebestel

Op 1 januari 2013 trad de Politiewet 2012 in werking. Artikel 74 van de wet bepaalt dat de Minister van Justitie en...

Onderzoek met publicatie | 16-11-2017

Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden

In de nota die de contouren schetst van de voorgenomen modernisering van het Wetboek van Strafvordering in het kader van het...

Onderzoek met publicatie | 22-08-2017

Evaluatie Politiewet 2012 in de Eenheid Oost-Nederland en landelijke thema's

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam heeft op verzoek van de commissie Evaluatie Politiewet 2012...

Onderzoek met publicatie | 08-10-2015

Evaluatie Hoofdstuk X Politiewet 1993; Klachtenbehandeling politie in theorie en praktijk

De volgende onderzoeksvragen staan centraal: Hoe is de klachtenafhandeling volgens de wet beschreven?Hoe werkt de...

Onderzoek met publicatie | 23-11-2010

Bevolking en criminaliteit op de Nederlandse Antillen; ervaringen van burgers met criminaliteit, aangiftegedrag van slachtoffers en houding tegenover de politie; een bevolkingsonderzoek

Dit rapport bevat de resultaten van een slachtofferenquete op de Nederlandse Antillen. Daarnaast is gekeken naar het...

Publicatie | 25-09-1982

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Klachten over politie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term