Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

10 document(en) gevonden.

Herziening van de zedendelicten?; Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling

In dit onderzoek staat de vraag centraal of de misdrijven tegen de zeden (Titel XIV, Boek II van het Wetboek van Strafrecht)...

Onderzoek met publicatie | 29-02-2016

Verboden liefdes

De keuze van een liefdespartner is door de eeuwen heen altijd beperkt door kerkelijke en maatschappelijke...

Publicatie | 07-09-2015

Recente ontwikkelingen in de forensische zorg

Nu bezuinigingen in de forensische zorg onontkoombaar lijken en waarschijnlijk drie tbs-inrichtingen hun deuren zullen moeten...

Publicatie | 10-07-2013

Gerapporteerde problemen van slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd; een meta-review

Dit onderzoek heeft betrekking op (gerapporteerde) problemen van diverse aard na seksueel kindermisbruik (SKM). De...

Onderzoek met publicatie | 16-05-2012

Seksuele delinquentie

In dit themanummer komen zowel de maatschappelijke visies op seksuele delinquentie aan de orde als de ontwikkelingen in het...

Publicatie | 04-02-2005

Pedoseksuele delinquentie; Een onderzoek naar prevalentie, toedracht en strafrechtelijke interventies

Het aantal geregistreerde verdachten van pedoseksuele delicten is gedaald vanaf 1996. In dat jaar werden bijna 1800...

Onderzoek met publicatie | 16-07-2004

Kindersekstoerisme (vanuit Nederland) ; Onderzoek naar bestaande en (mogelijk) nieuwe reisbestemmingen

Het onderzoek moet landen in kaart brengen waar kindersekstoerisme zich nu voordoet, landen waarin dat kindersekstoerisme...

Onderzoek met publicatie | 20-09-2002

Sexual delinquency and Exploitation

Publicatie | 01-01-2001

Jeugd en seksueel misbruik

Er is weinig bekend over zedendelinquenten, de aantallen en achtergronden, hun motieven en persoonlijkheidskenmerken, en...

Publicatie | 30-08-2000

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving; Deelrapportage 3: Het functioneren van het klachtvereiste in de uitvoeringspraktijk

Dit deelonderzoek betreft het functioneren van het klachtvereiste in de uitvoeringspraktijk. In het onderzoek is gebruik...

Publicatie | 01-11-1998

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Pedofilie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term