Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

7 document(en) gevonden.

Inzicht in presterend vermogen van veiligheidsregio's; Onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een stelsel van indicatoren voor het presterend vermogen van veiligheidsregio's

Met het onderzoek is beoogd inzicht te krijgen in de mogelijkheid en wenselijkheid om de prestaties van veiligheidsregio's...

Onderzoek met publicatie | 25-11-2015

Geweldsregistratie door ziekenhuizen; Procesevaluatie van de pilot 'Preventieve aanpak geweld'

In Amsterdam loopt een project met ziekenhuizen die bij letselslachtoffers van geweld registreren hoe, waar en wanneer het...

Onderzoek met publicatie | 16-03-2015

Muziek in het ziekenhuis; Auteurs- en nabuurrechtelijke aspecten

Centraal in het onderzoek staat de vraag of auteurs en naburig rechthebbenden (zoals uitvoerende kunstenaars en...

Publicatie | 01-05-2000

Geweldsregistratie bij ziekenhuizen in Nijmegen

Om een beter beeld te krijgen van de onveiligheid in verband met agressie en geweld tegen personen is begin 1995 een proef...

Publicatie | 06-09-1996

Geweld

De bezorgdheid over het criminaliteitsprobleem heeft zich in de jaren tachtig vooral gericht op de 'kleine' of 'veel...

Publicatie | 28-02-1994

Agressie in de inrichtingen

Deze aflevering is gewijd aan agressie in de inrichtingen. Vooral de studiedagen T.B.R. 1981, waarin dit thema centraal...

Publicatie | 30-03-1982

Totale inrichtingen en hun effecten

Heel wat mensen houden noodgedwongen verblijf in gevangenissen, ziekenhuizen, bejaardenoorden en dergelijke. Kenmerkend voor...

Publicatie | 28-02-1976

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Ziekenhuis'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term