Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

6 document(en) gevonden.

Civiel recht en civiel proces / Schijnhuwelijk

Schijn bedriegt; Een onderzoek naar de prevalentie en verschijningsvormen van schijnrelaties

Hoewel er verschillende maatregelen zijn (voor)genomen om schijnhuwelijken en relaties te voorkomen en bestrijden, is er...

Onderzoek met publicatie | 15-08-2016

Schijnhuwelijken en schijnrelaties

Het factsheet geeft: een beeld van de (vermoedens van) schijnrelaties bij de behandeling van aanvragen tot gezinsvorming op...

Onderzoek met publicatie | 17-12-2015

Internationale verkenning gedwongen huwelijken; een literatuur- en bronnenonderzoek naar wettelijke maatregelen, beleid en publieke debatten in België, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland

Eén van de uitingsvormen van eergerelateerd geweld is uithuwelijking, waarmee onder andere het uithuwelijken van de...

Onderzoek met publicatie | 10-06-2009

Huwelijksdwang - een verbintenis voor het leven?; Een verkenning van de aard en aanpak van gedwongen huwelijken in Nederland

De impact van een gedwongen huwelijk is voor slachtoffers vaak groot. Daarom bestaat vanuit de politiek de vraag wat de...

Onderzoek met publicatie | 12-02-2009

Uitvoering van de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken; Evaluatie van de effecten van wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek in 2001 op de werklast voor gemeenten en vreemdelingendiensten

Onderzoek naar de mate waarin de wetswijzigingen ten aanzien van de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken hebben geleid tot de...

Onderzoek met publicatie | 09-07-2004

Evaluatie Wet Voorkoming Schijnhuwelijken

Dit rapport bevat het verslag en de uitkomsten van het evaluatie-onderzoek naar de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken. Deze wet...

Publicatie | 29-05-1998

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Schijnhuwelijk'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term