Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

20 document(en) gevonden.

Civiel recht en civiel proces / Intellectuele eigendom

Evaluatie Wet Auteurscontractenrecht

De Wet Auteurscontractenrecht (Wet ACR), die op 1 juli 2015 in werking is getreden, heeft ten doel de contractuele positie...

Onderzoek met publicatie | 27-10-2020

Webharvesting door culturele erfgoedinstellingen

In het kader van de omzetting van de richtlijn auteursrecht in de digitale markt streeft de Koninklijke Bibliotheek (KB)...

Onderzoek | 08-01-2020

Evaluatie van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties en geschillenbeslechting

Op 1 juli 2013 is de Wet tot verbreding en versterking van het toezicht op collectieve beheersorganisaties (CBO’s) in werking...

Onderzoek met publicatie | 30-11-2016

Wat er speelt; de positie van makers en uitvoerend kunstenaars in de digitale omgeving

In dit rapport staan de volgende vragen centraal: Wat zijn de meningen van individuele makers en uitvoerend kunstenaars over...

Onderzoek met publicatie | 11-04-2011

Aanpak van illegale filesharing; wetgeving(sinitiatieven) in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk nader beschouwd

Dit onderzoek richt zich op een inventarisatie van de regelingen en initiatieven voor de aanpak van illegale filesharing in...

Onderzoek met publicatie | 27-10-2009

Digitale ontsluiting van historische archieven en verweesde werken; Een inventarisatie

Dit onderzoek betreft een inventarisatie van bestaande of voorgestelde (wettelijke) oplossingen voor het probleem van...

Onderzoek met publicatie | 19-09-2008

Evaluatie van de artikelen 29a en 29b van de Auteurswet 1912

Ter implementatie van de Richtlijn nr. 2001/29 inzake - samengevat - auteursrecht in de informatiemaatschappij zijn de...

Onderzoek met publicatie | 26-03-2008

Geschillenbeslechting en collectief rechtenbeheer; Over tarieven, transparantie en tribunalen in het auteursrecht

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: bestaat er in Nederland behoefte aan een bijzondere regeling van geschillen ter...

Onderzoek met publicatie | 22-02-2008

De Minimis-regelingen in het auteursrecht; Een rechtsvergelijkende quickscan naar de artikelen 5 lid 3 sub i en 5 lid 3 sub o Auteursrechtrichtlijn en (aspecten van) het openbaarmakingsbegrip

De probleemstelling die in dit onderzoek aan de orde komt is: Kennen landen met een aan het Nederlandse verwant...

Onderzoek met publicatie | 20-11-2007

Auteurscontractenrecht; Naar een wettelijke regeling?

Bij de exploitatie van de prestaties van hun geestelijke creativiteit zijn auteurs en uitvoerende kunstenaars aangewezen op...

Onderzoek met publicatie | 17-08-2004

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term