Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

12 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Buurtjustitie

Rechtspraak om de hoek

In dit themanummer ‘Rechtspraak om de hoek’ staat de (fysieke) afstand van de rechtspraak tot de burger centraal. In de...

Publicatie | 26-03-2019

Leren van de vrederechter; een rechtsvergelijkend (België en Frankrijk) onderzoek naar de haalbaarheid, (maatschappelijke) kosten en baten en inpasbaarheid in de reguliere rechtspraak van (elementen uit) het instituut vrederechter

De aanleiding voor dit rechtsvergelijkend onderzoek is een door de Kamer aangenomen motie van Segers (CU) bij de...

Onderzoek | 10-01-2018

Landelijk kader voor de veiligheidshuizen; Invoering, ontwikkelingen en knelpunten

Veiligheidshuizen zijn netwerken van organisaties die in een samenwerkingsverband straf- en zorginterventies verbinden. In...

Onderzoek met publicatie | 11-05-2016

Resultaten van veiligheidshuizen; een inventarisatie en evaluatie van beschikbaar onderzoek

Het beleid ‘Justitie in de buurt nieuwe stijl’ trad in werking in 2004. In 2005 vingen de eerste ‘veiligheidshuizen’ hun...

Onderzoek met publicatie | 22-03-2011

Evaluatie Justitie in de Buurt nieuwe stijl; Verbindende netwerken in de veiligheidshuizen

De vier hoofdvragen van deze procesevaluatie zijn: Welke organisatievormen en werkwijzen hanteren de verschillende...

Onderzoek met publicatie | 20-03-2009

Onderzoek signalering; Inventariserende fase - eindrapport

Als onderdeel van het actieprogramma dat in het kader van “Jeugd Terecht” is opgesteld brengt dit onderzoek in kaart welke...

Onderzoek met publicatie | 10-01-2005

Criminal Justice and Social Policy

Publicatie | 01-01-2002

Justitie in de buurt; Een evaluatie van vier experimenten

De algemene doelstelling van het evaluatieonderzoek luidt: het zowel kwantitatief als kwalitatief beschrijven van één jaar...

Publicatie | 01-03-1999

JIB, een tussenstand; eerste bevindingen van een procesevaluatie

Met het project Justitie in de buurt (JIB) wordt, op experimentele basis, een 'voorpost' van Justitie gecreëeerd door vanuit...

Publicatie | 16-03-1998

Community Justice and Community Policing

Publicatie | 30-12-1997

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Buurtjustitie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term