Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

9 document(en) gevonden.

Staats- en bestuursrecht / Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

More power to the consumer?; Problems and possibilities to improve the price-quality relation in the delivery of legal services by the Dutch Bar; een essay voor de commisie Van Wijmen

De doelstelling van het onderhavige onderzoek is mogelijke negatieve en positieve effecten van (meer) marktwerking in de...

Onderzoek met publicatie | 02-02-2006

Juridische knelpunten voor intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen

Het onderzoek is toegespitst op drie vormen van intensief ruimtegebruik die het meest voorkomen: 1. Verhoging van de...

Onderzoek met publicatie | 22-02-2002

Knelpunten in marktwerking regelgeving (vervolgonderzoek)

Dit onderzoek staat ten dienste van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW). De probleemstelling,...

Publicatie | 01-07-2000

Eindadvies MDW Kansspelen; Europese regelgeving

Dit advies is opgesteld aan de hand van drie analyses. Achtereenvolgens worden doorgelicht de Nederlandse kansspelwetgeving,...

Publicatie | 01-01-2000

Vergunningverlening bij bedrijfsvestiging

Deze rapportage behelst een verslag van de bevindingen van het ten behoeve van de MDW-werkgroep 'vergunningverlening bij...

Publicatie | 01-02-1998

Knelpunten in marktwerking en regelgeving

Dit onderzoek staat ten dienste van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW). Binnenkort gaat de...

Publicatie | 30-06-1997

Het concurrentiebeding in de praktijk; Een inventariserend onderzoek

In het kader van het project 'Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit' (MDW) is een interdepartementale werkgroep...

Publicatie | 01-05-1997

Knelpunten in de productwetgeving

Verslag van een knelpuntenonderzoek waarin zeven wetten met productregels en een twaalftal producten onderzocht zijn. De...

Publicatie | 11-04-1997

Een internationaal onderzoek naar het doorberekenen van handhavingskosten

Dit rapport geeft de uitgangspunten voor en de praktijk van het doorberekenen van handhavingskosten in verschillende...

Publicatie | 01-07-1996

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term