Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

15 document(en) gevonden.

Straffen en maatregelen / Dwangbehandeling

Van voorwaardelijk naar onvoorwaardelijk terbeschikkinggesteld; Over omzettingen en hervattingen

In Nederland kan aan individuen met een psychische stoornis die een ernstig delict hebben gepleegd een tbs-maatregel worden...

Onderzoek met publicatie | 02-05-2017

Op zoek naar nieuw evenwicht; Derde evaluatie van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden

Sinds 1997 is de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden (Bvt) van kracht. Deze wet regelt de interne rechtspositie...

Onderzoek met publicatie | 22-08-2016

Vooronderzoek Registratiepraktijk tbs

Uit eerder onderzoek naar de tenuitvoerlegging van de Tbs-maatregel (S. van Nieuwenhuizen e.a., TBS-behandeling geprofileerd:...

Onderzoek met publicatie | 26-10-2015

Voorwaardelijke beëindiging van de tbs-dwangverpleging: contrair versus conform de adviserende instantie(s); Aantal, relatie met recidive en betekenis voor de praktijk

De doelstelling van het onderhavige onderzoek luidt als volgt: Inzicht geven in verschillende vragen met betrekking tot de...

Onderzoek met publicatie | 19-12-2014

Voorstudie effectevaluatie artikel 2.3 Wet forensische zorg

Het Wetsvoorstel Forensische Zorg, dat in juni 2010 naar de Tweede Kamer is verzonden, behelst ondermeer een verruiming van...

Onderzoek met publicatie | 13-12-2012

Dwang en drang in de hulpverlening

Kun je iemand helpen die niet om hulp vraagt? Dit is in de kern de vraag waarvoor elke professional of hulpverlener in een...

Publicatie | 20-05-2008

Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

De wet Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) maakte het in 2001 mogelijk om de harde kern van criminele drugsverslaafden...

Onderzoek met publicatie | 06-07-2007

TBS-gestelden 1996-2010; De feiten en de ramingen

Naar aanleiding van de conclusie in een artikel van Hörchner in het NJB van 16 december 2005 wordt ingegaan op de...

Publicatie | 07-06-2006

Thuis onder voorwaarden; Wat deskundigen verwachten van de effecten van de wijziging voorwaardelijke machtiging Wet BOPZ

De voorwaardelijke machtiging Wet BOPZ (een rechtsinstrument dat de mogelijkheid biedt om iemand, in plaats van een gedwongen...

Onderzoek met publicatie | 01-05-2006

Evaluatie Penitentiaire beginselenwet en Penitentiaire maatregel

Op 1 januari 1999 zijn de Penitentiaire beginselenwet (PBW), ter vervanging van de Beginselenwet gevangeniswezen, en de...

Publicatie | 01-07-2001

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Dwangbehandeling'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term