Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

8 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Wet op de rechtsbijstand

Gefinancierde rechtsbijstand vergeleken; Een rechtsvergelijkend onderzoek naar drie rechtsbijstandstelsels

Het beschrijven van de rechtsbijstandstelsels van een aantal Europese landen, waarbij vooral wordt gekeken naar stelsels die...

Onderzoek met publicatie | 12-03-2004

De rechtsbijstandsubsidie herzien; Een evaluatie van de toegangsregulering in de Wet op de rechtsbijstand

De per 1 januari 1994 van kracht geworden Wet op de rechtsbijstand heeft wijziging gebracht in de toegangsvoorwaarden tot...

Publicatie | 01-01-1998

Evaluatie besturingsmodel rechtsbijstand

Het onderzoek naar aanleiding van de modernisering van de bestuurlijke organisatie, waarvan hier verslag wordt gedaan, richt...

Publicatie | 01-06-1997

Rechtsbijstand: kiezen of moeten; Gevolgen van de Wet op de rechtsbijstand voor het oplossen van problemen

Dit is het derde tussentijdse verslag van het onderzoek ter evaluatie van de Wet op de rechtsbijstand (Stb. 1993,775). Het...

Publicatie | 01-05-1997

Rechtsbijstand: krimpende markten; Een tussenbalans inzake de gevolgen van de Wet op de rechtsbijstand voor de toegankelijkheid van de rechtsbijstand

Centraal in deze vervolgstudie staat de vraag naar de gevolgen van de wet met betrekking tot de toegankelijkheid van de...

Publicatie | 01-09-1996

De toegevoegde kwaliteit; Een ex ante evaluatie van de werking van inschrijfvoorwaarden in de Wet op de rechtsbijstand

Per 1 januari 1994 is de Wet op de rechtsbijstand (Stb. 1993, nr. 775) in werking getreden. Deze wet bepaalt dat advocaten...

Publicatie | 01-01-1996

Met recht bijstand; Eerste verkenning van de gevolgen van de Wet op de rechtsbijstand voor het beroep op de gefinancierde rechtsbijstand

Publicatie | 02-02-1995

Rechtshulp tussen beheer en beheersing

De grote groei van de uitgaven voor rechtshulp vond plaats in de jaren 1971-1981, in het bijzonder vanaf 1975. In die periode...

Publicatie | 30-12-1987

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Wet op de rechtsbijstand'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term