Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

11 document(en) gevonden.

Kwantificering van schadeverhaal door slachtoffers van criminaliteit

Slachtoffers van criminaliteit kunnen verschillende wegen bewandelen om een tegemoetkoming in het ondervonden letsel, leed en...

Onderzoek | 30-08-2019

Een regeling voor personenschade door rampen

Uit eerder onderzoek blijkt dat er mogelijkheden zijn om personenschade op te nemen in de Wet tegemoetkoming schade bij...

Onderzoek met publicatie | 20-08-2015

Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Het onderzoek dient inzicht te bieden in hoe de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in de praktijk voldoet....

Onderzoek met publicatie | 17-10-2013

'Je hebt geluk als je van een pauw mag plukken.'; Ervaringen van slachtoffers van strafbare feiten met het verhalen van hun schade

Wat ondernemen slachtoffers van delicten, behalve zich te voegen in het strafproces, om hun schade vergoed te krijgen? Wat...

Onderzoek met publicatie | 16-09-2013

Civiel schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten; de rol van de civiele procedure: gebruik, knelpunten en oplossingsrichtingen

In deze rapportage is onderzocht welke rol civiele procedures voor de vergoeding van schade spelen voor slachtoffers van...

Onderzoek met publicatie | 08-10-2012

Schadeclaims; Kan het goedkoper en minder belastend?

Het verhalen van schade, via gerechtelijke procedures of andere mechanismen brengt vaak aanzienlijke kosten met zich mee. Het...

Onderzoek met publicatie | 07-05-2004

Evaluatie Terwee: schadebemiddeling bij verdachten; Eindrapport: nul- en effectmeting

De belangrijkste vragen voor dit onderzoek hebben betrekking op een vergelijking van aantal, verloop en uitkomsten van...

Publicatie | 29-10-1994

Evaluatie Terwee: schadebemiddeling bij verdachten; Deelrapport 1: De uitgangssituatie

Deze rapportage bevat de resultaten van de nulmeting in het kader van het deelonderzoek onder verdachten ter evaluatie van de...

Publicatie | 29-01-1994

Schadebemiddelingsproject Middelburg

Het schadebemiddelingsproject is een experimenteel project, opgezet door het openbaar ministerie te Middelburg. De...

Publicatie | 01-01-1992

Informatieverschaffing en schadebemiddeling door de politie; Evaluatie-onderzoek van een experiment bij slachtoffers van misdrijven in Alkmaar en Eindhoven

Achtergrond: De slachtoffercirculaires (Vaillant II) zijn sedert april 1987 van kracht. Inmiddels is er landelijk ervaring...

Publicatie | 01-01-1990

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Schadebemiddeling'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term