Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

20 document(en) gevonden.

Detentie en reclassering / Reclasseringsmedewerkers

Geweld tegen politieambtenaren

De Minister van J&V heeft in september 2019 de oprichting aangekondigd van een speciale taskforce, die effectieve...

Onderzoek | 08-01-2020

Flexibele bruggenbouwer zoekt stevig fundament; Wat werkt bij de inzet van vrijwilligers binnen de reclassering?

Binnen de reclasseringsorganisaties wordt al op beperkte schaal gewerkt met vrijwilligers (Bureau Buitenland, COSA en een...

Onderzoek met publicatie | 23-04-2019

Berichten van de werkvloer

De werkvloer van Veiligheid en Justitie wordt bevolkt door professionals van zeer verschillende pluimage: rechters,...

Publicatie | 23-05-2013

Evaluatie bruikbaarheid Quick Scan Reclassering

De Quick Scan is ontwikkeld binnen het beleidsprogramma Terugdringen Recidive, als selectie-instrument voor reclassering. Het...

Onderzoek met publicatie | 03-11-2006

Slachtoffers in de beroepssfeer

De aandacht voor het slachtofferschap bij de uitoefening van het beroep blijft meestal beperkt tot sectorbladen of in...

Publicatie | 28-02-1992

Knelpunten bij de toepassing van dienstverlening?; Uitkomsten van een enquête onder rechters, officieren van justitie, advocaten en coördinatoren dienstverlening

In september en oktober 1990 heeft het WODC op verzoek van de Overleg- en adviescommissie Alternatieve Sancties (OCAS) een...

Publicatie | 01-03-1991

Reclasseringswerk voor verslaafden; Een onderzoek naar meningen en ervaringen in het reclasseringsveld

De centrale doelstellingen van dit onderzoek zijn als volgt geformuleerd: het verwerven van informatie relevant voor de...

Publicatie | 01-09-1989

Reclasseringshulp aan allochtonen; Inventarisatie naar knelpunten en organisatiestructuren

Dit onderzoek had tot doel inzicht te krijgen in: de mate van aandacht die de allochtonen in vergelijking met autochtone...

Publicatie | 02-08-1985

Reclasseringshulp tussen cliënt en justitie

In de afgelopen jaren hebben diverse onderzoekinstituten in Nederland onderzoek verricht naar het functioneren van de...

Publicatie | 30-06-1985

Alternatieve sancties voor jeugdigen; Organisatie en uitvoering; 2e rapport

Teneinde zicht te krijgen op de organisatie en uitvoering van de alternatieve sancties in de diverse proefarrondissementen is...

Publicatie | 01-06-1985

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Reclasseringsmedewerkers'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term