Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

10 document(en) gevonden.

Syrische statushouders op weg in Nederland; De ontwikkeling van hun positie en leefsituatie

Dit is een digitale publicatie die is opgebouwd uit verschillende, op zichzelf staande pagina’s of ‘kaarten’. Hierin brengen...

Onderzoek met publicatie | 10-06-2020

Opnieuw beginnen; Achtergronden van positieverschillen tussen Syrische statushouders

Syriërs zijn getalsmatig de grootste groep statushouders die de afgelopen jaren in Nederland zijn komen wonen. Hun leven...

Publicatie | 16-05-2019

Syriërs in Nederland; Een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland

In deze studie staan Syriërs centraal van 15 jaar en ouder die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2016 een status hebben...

Onderzoek met publicatie | 01-06-2018

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling staat sinds 2010 op de politieke agenda en krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Het ministerie...

Publicatie | 23-12-2015

Delictkenmerken PIJ-populatie 2006-2010

In 2010 is door het WODC gerapporteerd over de (delict)kenmerken van jongeren die in de periode 1996-2005 een PIJ-maatregel...

Onderzoek met publicatie | 16-10-2012

Vijf jaar lokale projecten Polarisatie en Radicalisering ; resultaatinventarisatie over de periode 2007-2011

Onderzoek gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per...

Onderzoek met publicatie | 13-08-2012

Criminaliteit in relatie tot gewelddadig radicalisme en terrorisme; een overzicht van theoretische verbanden en een casusanalyse van salafistisch jihadisme in Nederland

De volgende onderzoeksvragen staan in dit in onderzoek centraal: Welke verbanden worden in de wetenschappelijke literatuur op...

Onderzoek met publicatie | 17-01-2011

Delictkenmerken van de PIJ-populatie 1996-2005; ontwikkeling en vergelijking met jongeren met jeugddetentie, voorlopige hechtenis en OTS

De PIJ-maatregel (Plaatsing in Inrichting voor Jeugdigen) is de zwaarste sanctie die via het jeugdstrafrecht opgelegd kan...

Onderzoek met publicatie | 15-11-2010

Programma-integriteit en effecten van Stay in Love+; Een preventieprogramma voor 12-15 jarige VMBO scholieren dat partnergeweld beoogt te voorkomen

Een substantieel deel van de jongeren komt in hun relatie in aanraking met een vorm van partnergeweld. Om jongeren hiertegen...

Onderzoek met publicatie | 23-08-2010

To Behave or not to Behave?; Een evaluatieonderzoek naar het gedragsprogramma 'Zo gaat dat hier: Behave!' voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs

Het opstellen van gedragscodes op scholen is een onderdeel van het 'Programma Geweld' in het publieke en semi-publieke domein...

Onderzoek met publicatie | 02-08-2010

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Sociale relatie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term