Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

17 document(en) gevonden.

Criminologie en victimologie / Allochtonencriminaliteit

Geen tijd verliezen; Van opvang naar integratie van asielmigranten

In 2015 werd het publieke debat beheerst door aangrijpende beelden van migranten op weg naar Europa en door bezorgde reacties...

Publicatie | 15-12-2015

Jaarrapport integratie 2012

Tot en met 2008 was het WODC al enige jaren betrokken bij rapportages inzake integratie. Het WODC heeft nu weer een bijdrage...

Onderzoek met publicatie | 20-12-2012

Criminaliteit, leeftijd en etniciteit; Over de afwijkende leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers van in Nederland verblijvende Antillianen en Marokkanen

De doelstelling van deze studie is om inzicht te krijgen in de achtergronden van de afwijkingen in de age-crime curves van...

Onderzoek met publicatie | 05-11-2009

Jaarrapport Integratie 2008

In opdracht van de voormalige minister voor V&I is het WODC al enige jaren betrokken bij rapportages inzake integratie....

Onderzoek met publicatie | 06-11-2008

Jaarrapport Integratie 2007

Een vergelijking van verdachtenpercentages tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen laat zien dat het met het...

Onderzoek met publicatie | 13-11-2007

Allochtone en autochtone verdachten van verschillende delicttypen nader bekeken

De doelstelling van dit rapport is om de verschillen in de aard en omvang van de geregistreerde criminaliteit tussen de...

Onderzoek met publicatie | 29-06-2007

Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van allochtonen ; Een theoretische verdieping en een thematische verbreding van de Integratiekaart 2006

Deze uitgave is een uitgebreide versie van de Integratiekaart 2006 (Cahier 2006-8). Het doel van de reeks...

Onderzoek met publicatie | 24-05-2007

Integratiekaart 2006

Bij de indiening van zijn eerste begroting heeft het kabinet Balkenende-II in de brief Integratiebeleid Nieuwe Stijl (Tweede...

Onderzoek met publicatie | 27-09-2006

Jaarrapport Integratie 2005

Aan de orde komen onder meer de inburgering, opleiding, arbeidsmarktpositie en woonomstandigheden van allochtonen, de positie...

Publicatie | 20-09-2005

Integratiekaart 2005; De maatschappelijke integratie van migranten in de tijd gevolgd: trend- en cohortanalyses

De Integratiekaart is een project van het WODC in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het doel is...

Onderzoek met publicatie | 16-09-2005

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Allochtonencriminaliteit'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term