Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

23 document(en) gevonden.

Civiel recht en civiel proces / Klachtrecht

Evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur; Eindrapportage

De advocatuur vervult een belangrijke en bijzondere rol en positie in de rechtsstaat. In de Advocatenwet (Aw) is de...

Onderzoek met publicatie | 21-09-2020

Verkenning notoire klagers tegen Pro Justitia rapportage

Op 21 juni 2019 verscheen een opiniestuk in het NRC van de algemeen directeur Nederlands Instituut voor Forensische...

Onderzoek | 12-06-2020

Verschoningsrecht

Het Openbaar Ministerie, politie en bijzondere opsporingsdiensten ervaren in toe­nemende mate oneigenlijk gebruik en misbruik...

Onderzoek | 25-05-2018

Vermogensdelicten binnen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap; Een onderzoek naar de aard en omvang, de vervolgingsuitsluitingsgrond en civielrechtelijke alternatieven voor strafvervolging

In Nederland kunnen gehuwden en geregistreerde partners ongestraft vermogensdelicten plegen tegen hun wederhelft. Vanwege de...

Onderzoek met publicatie | 26-10-2017

Klachten tegen niet-vervolging (artikel 12 Sv-procedure); Doorlooptijden, instroom, verwachtingen van klagers en het belang van procedurele rechtvaardigheid

Het voorliggende rapport bestaat uit twee deelrapporten. In het eerste deelrapport wordt verslag gedaan van het kwalitatieve...

Onderzoek met publicatie | 28-09-2016

Op zoek naar nieuw evenwicht; Derde evaluatie van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden

Sinds 1997 is de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden (Bvt) van kracht. Deze wet regelt de interne rechtspositie...

Onderzoek met publicatie | 22-08-2016

Evaluatie De Geschillencommissie 2009

Het is wettelijk verplicht dat een organisatie die structureel subsidie ontvangt van het Rijk eens in de vijf jaar wordt...

Onderzoek met publicatie | 04-12-2009

Balanceren met recht; onderzoek naar de beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden in de klinische praktijk

Dit rapport vormt de neerslag van het tweede evaluatie-onderzoek naar de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden...

Onderzoek met publicatie | 21-08-2009

Analyzing a complaint database by means of a generatic-based data mining algorithm

In this paper the researcher have analyzed the complaint database of the National Ombudsman who handles complaints with...

Onderzoek met publicatie | 28-04-2009

Geschilbeslechting in Nederland; het verloop van civiele en bestuursrechtelijke geschillen in de bruikbare rechtsorde

Deze fact sheet geeft allereerst een overzicht van de juridische problemen die voorkomen onder de bevolking en de gekozen...

Publicatie | 28-02-2007

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Klachtrecht'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term