Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

9 document(en) gevonden.

Veiligheid en preventie / Ongeval

Evaluatie Wet beperking oplegging taakstraffen

Het doel van het onderzoek is vast te stellen of de invoering van art. 22b Sr. in samenhang met de aanscherping van het...

Onderzoek met publicatie | 22-01-2018

Verkenning doelrealisatie communicatiemiddelen Caribisch Nederland

Dit rapport is de uitkomst van een onderzoek naar de technische en operationele mogelijkheden voor het verbeteren van...

Onderzoek met publicatie | 21-09-2017

Orde in de openbare orde

De afgelopen decennia is het aantal openbare-ordebevoegdheden van de burgemeester sterk gegroeid. De burgemeester is daarmee...

Onderzoek met publicatie | 06-02-2017

Ervaren hulpverleners (politie, brandweer, ambulance) belemmeringen bij het inzetten van burgers in noodsituaties?

Dit onderzoek valt onder het kabinetsbeleid “Strategie Nationale Veiligheid”: versterken van zelfredzaamheid van burgers en...

Onderzoek met publicatie | 26-02-2013

Evaluatie van de operatie beleidsintensivering 1994-1995

Het doel van de operatie Beleidsintensivering was, naast het genereren van financiële middelen, de naleving van de wettelijke...

Publicatie | 01-06-1996

Verkeersongevallen bij kinderen uit etnische minderheden

Dit onderzoek is opgezet om de vraag te beantwoorden of kinderen uit etnische minderheden vaker bij aanrijdingen betrokken...

Publicatie | 01-08-1990

Beïnvloeding van verkeersgedrag; Een taak van justitie?

Deze aflevering is geheel gewijd aan het thema 'beïnvloeding van verkeersgedrag'. De aanleiding hiertoe is geweest het onder...

Publicatie | 30-05-1977

Influencing driver behaviour

This issue is dedicated to the subject 'Influencing driver behaviour'. The decision is actuated by the fact that in June,...

Publicatie | 30-05-1977

Evaluatie-onderzoek

Onderwerp van dit themanummer is het onderzoek, dat tot doel heeft de effectiviteit van overheidsmaatregelen vast te stellen....

Publicatie | 01-09-1975

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Ongeval'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term