Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

21 document(en) gevonden.

Criminologie en victimologie / Criminologie

Vernieuwende onderzoeksmethoden

De sociale wetenschappen zijn decennialang gegijzeld door de tegenstelling tussen onderzoekers die kwantitatieve methoden...

Publicatie | 24-03-2016

Groene criminologie

Groene criminologie onderscheidt zich van andere meer legalistisch geörienteerde criminologie door het centraal stellen van...

Publicatie | 18-04-2012

Foto issue

In afwijking van de gebruikelijke formule, waarbij een thema vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht, komt in dit...

Publicatie | 29-09-2010

Actuele justitiethema's in historisch perspectief

Dit themanummer rust op drie pijlers binnen de historische criminologie. Ten eerste de langetermijnontwikkelingen in sociale...

Publicatie | 14-04-2010

Onwetendheid en wetenschap in de criminologie; WODC-lezing 2005

WODC-lezing in de Paleiskerk Den Haag, op 12 mei 2005. De lezing betreft twee vragen: Hoe is het mogelijk dat in een land...

Publicatie | 08-08-2005

De verbeelding van misdaad en straf

Dit nummer gaat over de 'illegale wetenschap' van de literatuur, film, televisie, videogames en rapmuziek. Met een verwijzing...

Publicatie | 15-06-2005

Onderzoek op strafrechtelijk en criminologisch terrein

Dit is het jaarlijkse onderzoeksnummer. De informatie over lopend en afgesloten onderzoek staat deze keer op een bijgeleverde...

Publicatie | 30-12-2004

Contours of a European Criminology

Publicatie | 30-09-2001

Politie en wetenschap

Dit keer presenteert de redactie geen nummer met onderzoeksverslagen en -analyses, maar een heus discussienummer. In zeven...

Publicatie | 30-11-1998

Vijf en twintig jaar WODC

Bundel ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het WODC waarin op het verleden, heden en toekomst van het WODC wordt...

Publicatie | 01-01-1998

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Criminologie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term