Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

10 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Verstek

Quick scan Belgische procedure voor invordering van onbetwiste schulden

In Belgiƫ is in juli 2016 een nieuwe buitengerechtelijke incassoprocedure voor vorderingen tussen bedrijven in werking...

Onderzoek met publicatie | 20-03-2019

Reistijd en gebruik van Rechtspraak in Noord-Nederland

In dit memorandum staat de relatie tussen reisafstanden naar rechtspraaklocaties, en het gebruik van rechtspraak centraal. De...

Onderzoek met publicatie | 31-05-2018

Civiele rechtspraak

Dit factsheet heeft de civiele rechtspraak als onderwerp. Het is een geactualiseerde versie van het vierde hoofdstuk uit de...

Onderzoek met publicatie | 01-02-2018

De rechter op afstand; Een verkennend onderzoek naar de relatie tussen reisafstand en het gebruik van rechtspraak

De voorliggende rapportage doet verslag van een studie ten behoeve van de Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijk...

Onderzoek met publicatie | 19-12-2017

Verkrijging van een executoriale titel in incassozaken

De doelstelling van dit onderzoek is om na te gaan of in incassozaken op een andere wijze dan door het doorlopen van de...

Onderzoek met publicatie | 26-04-2013

De daad bij het woord; het naleven van rechterlijke uitspraken en schikkingsafspraken

Uit het onderzoek moet blijken in hoeverre hetgeen in een gerechtelijke procedure wordt opgelegd (door de rechter) of...

Onderzoek met publicatie | 11-09-2009

De betekening en executie van verstekvonnissen; Een onderzoek naar de knelpunten in de praktijk

Dit is een verslag van een onderzoek naar de aard en omvang van de executieproblemen bij verstekvonnissen, alsmede in de aard...

Onderzoek met publicatie | 10-06-2005

Evaluatie van de verstekregeling in strafzaken

Met het onderzoek werd beoogd na te gaan hoe de regeling van behandeling van strafzaken bij verstek in de praktijk werkt en...

Onderzoek met publicatie | 07-03-2003

Wel of niet ter terechtzitting verschenen; een vergelijking van werkstraffen met korte, bij verstek opgelegde vrijheidsstraffen

In het kader van een onderzoek naar de toepassing van de werkstraf zijn 600 zaken waarin dienstverlening is opgelegd...

Publicatie | 25-01-1995

Hoe worden civiele zaken afgehandeld?; Een indruk van de praktijk in 1983 en 1986 op vijf rechtbanken

De belangstelling voor de wijze waarop civiele procedures op de rechtbank worden afgehandeld, is voor een belangrijk deel...

Publicatie | 30-05-1992

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Verstek'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term