Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

10 document(en) gevonden.

Aangifte onder nummer; Implementatie, toepassing en eerste resultaten van de nieuwe regeling 'Aangifte onder nummer'

Vanaf 1 oktober 2012 is het mogelijk om aangifte te doen bij de politie zonder dat de eigen naam of adresgegevens van de...

Onderzoek met publicatie | 23-06-2015

Het recht in betere tijden; Over de werking van interventies ter versnelling van civiele procedures

In deze studie staat de snelheid van civiele procedures centraal. De aandacht is daarbij niet primair gericht op de vele...

Onderzoek met publicatie | 01-11-2007

Mandaatregeling parketmedewerkers Openbaar Ministerie; Een onderzoek naar de inhoud en werking van de mandaatregeling in de praktijk

Doel van dit onderzoek is het verzamelen van informatie over de inhoud en de praktijktoepassing van de regelingen van het OM,...

Onderzoek met publicatie | 21-09-2007

Quick Scan Administratieve Lasten procesrecht; De belangrijkste administratieve lasten als gevolg van het procesrecht geïdentificeerd en gekwantificeerd

De belangrijkste administratieve lasten op hoofdlijnen worden geïdentificeerd en gekwantificeerd als gevolg van het...

Onderzoek met publicatie | 10-12-2004

Actualisatie Nulmeting AL Ministerie van Justitie; Onderzoek naar de Administratieve Lasten voortvloeiend uit de regelgeving van het Ministerie van Justitie op de peildatum 31 december 2003

Deze nulmeting maakt het mogelijk om aan het einde van deze kabinetsperiode vast te stellen of de kabinetsdoelstelling om de...

Onderzoek met publicatie | 20-02-2004

Administratieve effecten van de sorteerproef; Een vervolgrapportage naar aanleiding van het onderzoek naar de 'Effectiviteit van de sorteerproef'

Naar aanleiding van het onderzoek naar de effectiviteit van de sorteerproef is gebleken dat de administratieve verwerking van...

Publicatie | 30-09-1999

Grenzen van medische technologie

De verhouding tussen wetenschap en beleid is wellicht nergens zo precair als op medisch terrein. Zij kan worden beschreven...

Publicatie | 30-08-1991

Rechtshulp tussen beheer en beheersing

De grote groei van de uitgaven voor rechtshulp vond plaats in de jaren 1971-1981, in het bijzonder vanaf 1975. In die periode...

Publicatie | 30-12-1987

Prioriteitenbeleid en informatiebehoefte; verslag van een vooronderzoek bij de gemeentepolitie van Almere

In dit onderzoek gaat het om de vraag hoe een kwantitatief inzicht in de feitelijke gang van zaken in de organisatie en de...

Publicatie | 05-05-1987

De Algemene Recherche te Leiden; Een inventariserend onderzoek

Dit onderzoek betreft een inventarisatie van de huidige situatie bij de Leidse recherche in termen van werkaanbod,...

Publicatie | 14-03-1983

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Administratieve organisatie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term