Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

45 document(en) gevonden.

Politie en rechtshandhaving / Rechtshandhaving

Criminaliteit en rechtshandhaving

Jaarlijks overzicht van ontwikkelingen en samenhangen op het gebied van criminaliteit en rechtshandhaving.

24-10-2018

Opsporingsmethoden

Internetbronnen in Nederland en België

01-08-2018

Politie en rechtshandhaving

Internetbronnen in Nederland, België, Europa en internationaal

01-08-2018

Wat kan geleerd worden van de best practices mbt rechtshandhaving en de rechtstaat (rule of law) in het Caribisch gebied

Op 10 oktober 2010 is de staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden gewijzigd. Aruba, Curaçao en Sint Maarten...

Onderzoek | 10-01-2018

Binding, gedrag en rechtshandhaving (fase 1: statushouders)

In moderne samenlevingen bestaan verschillende soorten verbanden en netwerken tussen individuele burgers en...

Onderzoek | 10-01-2018

Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties (CRS)

Afdelingshoofd: dr. Johan van Wilsem

21-12-2017

Schaduwen over de rechtshandhaving; Georganiseerde criminaliteit en integriteitsschendingen van functionarissen in de rechtshandhaving

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar ernstige integriteitsschendingen binnen vier...

Onderzoek met publicatie | 01-09-2017

Technologiescan

In 2017 zal een begin worden gemaakt met een Technologiescan voor Veiligheid en Justitie. Het gaat om een nieuwe structurele...

Onderzoek | 30-11-2016

Verkennend onderzoek naar de sociale en ethische gevolgen van de Blockchain en hoe de overheid zich hiertoe zou kunnen/moeten verhouden

Blockchain kan beschouwd worden als een nieuwe vorm van gedistribueerde informatietechnologie. De Blockchain-technologie kent...

Onderzoek | 30-11-2016

Eindverslag Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten

In het Instellingsbesluit werd deze Evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van...

Onderzoek met publicatie | 14-10-2015

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Rechtshandhaving'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term