Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

15 document(en) gevonden.

Jeugdproblematiek

Internetbronnen in Nederland en internationaal

14-04-2020

Effectrapportage aanpak schoolverzuim

De volledige leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot 16 jaar en de kwalificatieplicht (verlengde leerplicht) tot 18 jaar. Er...

Onderzoek | 19-12-2018

Werkzaamheid van de Halt-afdoening

De Halt-afdoening is begin jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkeld in Rotterdam als een buitenstrafrechtelijke...

Onderzoek met publicatie | 09-08-2017

De Handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim; Een procesevaluatie

In 2011 is, op initiatief van het OM, samen met Ingrado, de Handleiding Strafrechtelijke aanpak schoolverzuim tot stand...

Onderzoek met publicatie | 03-08-2015

De verandering in het aandeel jeugdige verdachten in Amsterdam 2005 tot en met 2011; Op zoek naar verklaringen

Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de mogelijke achtergronden van de verandering in het...

Onderzoek met publicatie | 17-09-2014

Criminogene en beschermende factoren bij jongeren die een basisonderzoek ondergaan; een verkennende inventarisatie van de mate van zorg en van risico- en beschermende factoren gesignaleerd door raadsonderzoekers

De volgende onderzoeksvragen worden in deze rapportage beantwoord: In welke mate signaleren raadsonderzoekers aanwijzingen...

Onderzoek met publicatie | 06-07-2009

Evaluatie Justitiële interventies schoolverzuim

Achterhalen in hoeverre justitiƫle interventies die gericht zijn op het terugdringen van schoolverzuim in het voortgezet...

Onderzoek met publicatie | 24-08-2007

Spijbelaars en drop-outs

Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten vormen in Nederland een vrij omvangrijk probleem. In 2004/2005 werden 57.000...

Publicatie | 21-09-2006

Voorbereiding evaluatie bestuurlijke arrangementen Antilliaanse risicojongeren 2005-2008; Eindverslag

In 2004 is de notitie Antilliaanse risicojongeren aan de Tweede Kamer aangeboden. Voor de periode 2005-2008 is 20 miljoen...

Onderzoek met publicatie | 03-02-2006

Interventies bij schoolverzuim; Inventarisatie van justitiële maatregelen bij spijbelgedrag

Doel van het onderzoek is het schetsen van een beeld van het totaal aan justitiƫle interventies op het gebied van...

Onderzoek met publicatie | 03-09-2004

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Schoolverzuim'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term