Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

28 document(en) gevonden.

Detentie en reclassering / Verlof van gedetineerden

Procesevaluatie Wet Langdurig Toezicht

Op 1 januari 2018 trad de Wet langdurig toezicht (WLT) volledig in werking, nadat in 2017 al een deel in werking getreden...

Onderzoek | 08-04-2020

Evaluatie zorgconferenties 15+

Overeenkomstig een toezegging aan de Tweede Kamer worden sindskort patiënten die langer dan vijftien jaar in een...

Onderzoek | 08-01-2020

Van voorwaardelijk naar onvoorwaardelijk terbeschikkinggesteld; Over omzettingen en hervattingen

In Nederland kan aan individuen met een psychische stoornis die een ernstig delict hebben gepleegd een tbs-maatregel worden...

Onderzoek met publicatie | 02-05-2017

Optimale beveiliging van justitiabelen bij penitentiair verblijf en vervoer; Verkennend onderzoek naar mogelijke discrepanties, differentiaties, oplossingen en kosten

In voorliggende rapportage staat de probleemstelling centraal wat de wetenschap en buitenlandse ervaringen leren over de...

Onderzoek met publicatie | 15-02-2017

(Te) lang in de tbs?; Een onderzoek naar patiënten die meer dan 15 jaar in de tbs-behandeling zijn

Dit onderzoek betreft de vraag wat de kenmerken zijn van de groep tbs-patiënten die 15 jaar of langer in de tbs verblijven,...

Onderzoek met publicatie | 20-04-2015

Aangifteplicht in de TBS; Procesevaluatie van de handleiding

In 2011/2012 is de regelgeving m.b.t. de verplichte aangifte in de TBS geëvalueerd door Bureau Van Montfoort (zie link bij:...

Onderzoek met publicatie | 15-01-2015

Evaluatie beleidskader Longstay; differentiatie, herbeoordeling en verloftoets

Per 1 juni 2009 is een nieuw beleidskader Longstay Forensische Zorg in werking getreden. Het nieuwe beleidskader bevat ten...

Onderzoek met publicatie | 03-09-2013

Evaluatie verplichte aangiften strafbare feiten in de tbs

Naar aanleiding van een incident in tbs-kliniek de Kijvelanden is, op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer, een regeling...

Onderzoek met publicatie | 13-11-2012

Risicotaxatie- en risicomanagementmethoden; een inventarisatie in de forensisch psychiatrische centra in Nederland

Risicotaxatie en risicomanagement spelen een belangrijke rol in de forensisch psychiatrische praktijk (tbs-sector). Dit...

Onderzoek met publicatie | 24-02-2011

Inzicht in de verblijfsduur van tbs-gestelden; Cijfers en mogelijke verklaringen

De belangrijkste doelstellingen van het onderzoek waren: Inzicht bieden in de ontwikkeling van de verblijfsduur van...

Onderzoek met publicatie | 17-02-2011

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Verlof van gedetineerden'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term