Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

15 document(en) gevonden.

Criminaliteit en delicten / Ongeregistreerde criminaliteit

Methodenonderzoek Dark number jeugdige daders in Nederland van gedigitaliseerde criminaliteit en cybercriminaliteit

Het doel van het voorbereidend onderzoek is inzicht te verkrijgen in methoden waarmee het aantal (jeugdige) daders van...

Onderzoek met publicatie | 20-12-2017

Omvang en aard van de niet geregistreerde criminaliteit

De geregistreerde criminaliteit en het ervaren slachtofferschap neemt niet alleen in Nederland, maar ook internationaal, al...

Onderzoek | 19-04-2017

Omvang en aard van de niet-geregistreerde criminaliteit: cybercriminaliteit, horizontale fraude en georganiseerde criminaliteit

De geregistreerde criminaliteit en het ervaren slachtofferschap neemt niet alleen in Nederland, maar ook internationaal, al...

Onderzoek | 19-04-2017

Textmining in politieregistraties: Op zoek naar jeugdige verdachten van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit, een pilot bij de MJC 2017

Met dit pilot onderzoek wordt nagegaan welke mogelijkheden politieregistraties bieden om jeugdige verdachten van online...

Onderzoek | 05-04-2017

Ontwikkeling zwaarte strafzaken

Er is meer inzicht nodig in de ontwikkeling van de zwaarte van misdrijfzaken die door de strafrechtketen (politie, OM,...

Onderzoek | 04-01-2017

De overeenstemming tussen zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit en bij de politie bekende jeugdige verdachten

In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre zelfrapportage van delinquent gedrag gemeten met de Monitor Zelfgerapporteerde...

Onderzoek met publicatie | 04-07-2016

Papier en werkelijkheid; Een hypothesevormend onderzoek naar de invloed van registratie-effecten op de omvang van de geregistreerde jeugdcriminaliteit

Al enkele jaren is een daling waarneembaar in de door politie en Justitie geregistreerde jeugdcriminaliteit. Inzicht in de...

Onderzoek met publicatie | 20-01-2016

Omvang van huiselijk geweld in Nederland

De hoofdvragen voor het onderzoek zijn: Hoe groot is de geschatte omvang van het huiselijk geweld in Nederland?Hoe groot is...

Onderzoek met publicatie | 14-01-2011

Kosten en baten justitiële interventies; Ontwikkeling van een analyse- en rekenmodel: eindrapport

Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een financieel-economisch model ter afweging van kosten en baten van de inzet...

Onderzoek met publicatie | 08-04-2005

Criminal victimization in seventeen industrialized countries; Key findings from the 2000 International Crime Victims Survey

The International Crime Victimisation Survey (ICVS) is the most far-reaching programma of fully standardised sample surveys...

Publicatie | 01-07-2000

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Ongeregistreerde criminaliteit'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term