Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

9 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Bestuursstrafrecht

Voorziening voor verzoeken tot snelle verwijdering van onrechtmatige online content

Dit onderzoek is uitgegeven als onderdeel van het speerpunt van de Minister voor Rechtsbescherming om de positie van...

Onderzoek met publicatie | 11-11-2020

Rechter in de marge?

Buitengerechtelijke sanctietoepassing heeft in de afgelopen decennia een grote vlucht genomen. Zozeer dat inmiddels kan...

Publicatie | 03-09-2018

Referentiekader geldboetes; verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht

In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: Hoe wordt de boetehoogte in het bestuursrecht en het strafrecht bepaald...

Onderzoek met publicatie | 02-02-2012

Milieustrafrecht; Onderzoek en aanbevelingen voor theorie en praktijk

In dit boek staat het milieustrafrecht centraal. In een aantal bijdragen geven onderzoekers een geactualiseerd inzicht...

Onderzoek met publicatie | 07-04-2008

De effectiviteit van bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van milieuwetgeving

Het onderzoek gaat over de vraag wanneer en onder welke omstandigheden, welk sanctie-instrumentarium (strafrecht,...

Onderzoek met publicatie | 07-05-2007

Internationale en Europeesrechtelijke verplichtingen ten aanzien van handhaving in de zeescheepvaart

Het onderzoek is één van de deelprojecten van het programma ‘Bruikbare rechtsorde’. In dit deelproject is onderzocht of de...

Onderzoek met publicatie | 26-09-2005

Handhaven onder de druk der omstandigheden; Het gebruik van schriftelijke waarschuwingen door gemeenten

Dit onderzoek heeft betrekking op de vraag hoe het handhavende optreden wordt beïnvloed door (de vrees voor reacties van)...

Onderzoek met publicatie | 01-07-2005

Handhaven op niveau

Nadat van verschillende instanties advies was ontvangen verscheen in juli 1996 het kabinetsstandpunt op het rapport van de...

Publicatie | 30-06-1998

Rechtshandhaving in de schaduw van Justitie

Een medicus amputeert het verkeerde been; een toerist meldt ten onrechte het verlies van een fototoestel bij de verzekering;...

Publicatie | 30-05-1990

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Bestuursstrafrecht'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term