Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

6 document(en) gevonden.

Syrische statushouders op weg in Nederland; De ontwikkeling van hun positie en leefsituatie

Dit is een digitale publicatie die is opgebouwd uit verschillende, op zichzelf staande pagina’s of ‘kaarten’. Hierin brengen...

Onderzoek met publicatie | 10-06-2020

Kansen voor conflictbemiddeling; Verslag van een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van conflictbemiddeling

In opdracht van het Platform ADR, een klankbordgroep en denktank op het gebied van alternatieve geschilbeslechting, is...

Publicatie | 01-10-1998

Peiling van de opinies in de Nederlandse bevolking omtrent belastingontduiking en misbruik bij sociale uitkeringen; onderzoeksrapport: resultaten van een enquête onder ruim 1000 personen

De peiling omvat de volgende onderwerpen: 1. achtergronden: leeftijd, (arbeids-)positie, opleiding, politieke affiniteit,...

Publicatie | 09-12-1984

Opinies over belastingontduiking en uitkeringsmisbruik, en over maatregelen ter bestrijding daarvan; onderzoeksrapport: resultaten van interviews met 50 personen

Dit onderzoek vormt een aanvulling op de 'peiling van de opinies in de Nederlandse bevolking omtrent belastingontduiking en...

Publicatie | 09-11-1984

Opinies over belastingontduiking en uitkeringsmisbruik, en over maatregelen ter bestrijding daarvan

Onder ruim 1300 Nederlanders is een peiling verricht naar de opinies over belastingontduiking en uitkeringsmisbruik, en over...

Publicatie | 20-09-1984

Schadefonds geweldsmisdrijven

Dit rapport bevat een beschrijving van de procedure bij het Schadefonds geweldsmisdrijven in de praktijk.

Publicatie | 08-09-1984

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term