Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

8 document(en) gevonden.

Staats- en bestuursrecht / Regeldruk

De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling; Titel 4.4 Awb geëvaluaeerd

Titel 4.4 Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) is op 1 juli 2009 in werking getreden. Dit onderdeel van de Awb geeft algemeen...

Onderzoek met publicatie | 19-03-2014

Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb

Het onderzoek betreft een evaluatie van een drietal eind 2009 geïntroduceerde instrumenten. Het gaat daarbij om: de dwangsom...

Onderzoek met publicatie | 15-01-2014

De gelaagdheid van de vreemdelingenwetgeving in historisch en vergelijkend perspectief

Bij de bespreking van het wetsvoorstel Modern migratiebeleid in de Eerste Kamer, is een aantal specifieke vragen gerezen ten...

Onderzoek met publicatie | 04-04-2013

Energie-efficiency, afwikkeling van letselschade, algemene voorwaarden bij taxi en kinderopvang; Vervolgstudie Maatschappelijke Reguleringsinstrumenten

Dit onderzoek heeft tot doel om (meerdere) alternatieve reguleringsinstrumenten verder in kaart te brengen en op haalbaarheid...

Onderzoek met publicatie | 16-08-2011

Wikken, wegen en (toch) wetgeven; Een onderzoek naar de hiërarchie en omvang van wetgeving in vijf Europese landen

De volgende onderzoeksvraag komt in deze rapportage aan de orde: Wat zijn de (institutionele) mogelijkheden voor het...

Onderzoek met publicatie | 09-12-2009

Pilotstudy Maatschappelijke Reguleringsinstrumenten; Handelspraktijken, reclame en zelfregulering

Deze studie heeft als doel om nader inzicht te verschaffen in de manier waarop niet-wettelijke reguleringsinstrumenten...

Onderzoek met publicatie | 01-09-2009

Knelpunten in marktwerking regelgeving (vervolgonderzoek)

Dit onderzoek staat ten dienste van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW). De probleemstelling,...

Publicatie | 01-07-2000

Knelpunten in marktwerking en regelgeving

Dit onderzoek staat ten dienste van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW). Binnenkort gaat de...

Publicatie | 30-06-1997

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Regeldruk'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term