Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

8 document(en) gevonden.

Staats- en bestuursrecht / Milieurecht

Milieustrafrecht; Onderzoek en aanbevelingen voor theorie en praktijk

In dit boek staat het milieustrafrecht centraal. In een aantal bijdragen geven onderzoekers een geactualiseerd inzicht...

Onderzoek met publicatie | 07-04-2008

Herziening Rechterlijke Organisatie 3e fase; Onderzoek cijfermatige gegevens

Met de derde fase herziening rechterlijke organisatie wordt beoogd de herstructurering van de bestuursrechtspraak, zoals...

Onderzoek met publicatie | 01-05-2001

Handhaving milieuregelgeving afvalstoffen

Deze studie is verricht ten behoeve van de Commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving (Commissie...

Publicatie | 26-11-1997

Gedogen; Een verschijnsel van alle tijden en alle plaatsen?

De doelstelling van dit onderzoek (uitgevoerd in opdracht van het WODC) is het plaatsen van het verschijnsel gedogen in een...

Publicatie | 01-10-1996

De risicomaatschappij

De auteurs in dit nummer gaan na in hoeverre de opkomst van risicoaansprakelijkheid (en de erosie van morele verwijtbaarheid)...

Publicatie | 30-06-1996

Milieurecht en zelfregulering

De omvang en ernst van de milieucriminaliteit lijken almaar toe te nemen. Recente rapporten hebben een zorgelijke en soms...

Publicatie | 22-12-1994

Aandacht van de overheid voor bodembescherming: sinds wanneer?; Een literatuuronderzoek

In het kader van de Interimwet Bodemsanering wordt thans door de Staat een groot aantal procedures gevoerd tegen allerlei...

Publicatie | 01-09-1991

Het handhaven van milieurecht

In de jaren zeventig ontstond het milieubewustzijn, in de jaren tachtig kwamen de regelingen en in de jaren negentig zal er...

Publicatie | 30-04-1990

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Milieurecht'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term