Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

7 document(en) gevonden.

Detentie en reclassering / Vervangende hechtenis

Evaluatie Wvs & Wvm

In 2012 zijn de Wet voorwaardelijke sancties (Wvs) en Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen (Wvm) in werking...

Onderzoek met publicatie | 02-07-2018

Evaluatie voorschotregeling voor zeden- en geweldsmisdrijven; en de daaraan gerelateerde inning m.b.t. schadevergoedingsmaatregelen

De voorschotregeling voor zeden- en geweldmisdrijven is in het leven geroepen om onnodig (extra) leed van slachtoffers te...

Onderzoek met publicatie | 26-06-2018

Evaluatiewet conservatoir beslag

Per 1 januari 2014 is de Wet in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen...

Onderzoek | 04-01-2017

Optimale werkvoorraad CJIB; Een kwantitatieve analyse van de relatie tussen de omvang van de werkvoorraad van het CJIB en de benodigde sanctiecapaciteit voor arrestanten

Dit project richt zich op die werkstromen bij het CJIB die een relatie hebben met de benodigde celcapaciteit. Dat zijn: 1....

Onderzoek met publicatie | 19-08-2005

Dwangmiddelen en rechtsmiddelen; Strafvordering 2001: derde interimrapport

In dit rapport staan de dwangmiddelen en rechtsmiddelen centraal. Een aantal onderwerpen ligt op het terrein van het...

Publicatie | 25-06-2004

De Wet Terwee; Evaluatie van juridische knelpunten

Op verzoek van het ministerie van Justitie heeft het Willem Pompe Instituut voor strafrechtswetenschappen van de Universiteit...

Publicatie | 28-02-2001

Nog eenmaal Mulder; samenvattende rapportage van recent evaluatie-onderzoek

Publicatie | 13-12-1993

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Vervangende hechtenis'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term