Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

8 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Milieustrafrecht/procesrecht

De kern van de zaak? ; Eindrapport in het kader van de pilot kernbepalingen

Voor vier pilotgebieden (Friesland, Noord-Limburg, Amsterdam-Amstelland en Rijnmond is nagegaan in hoeverre de systematiek...

Onderzoek met publicatie | 19-08-2008

Milieustrafrecht; Onderzoek en aanbevelingen voor theorie en praktijk

In dit boek staat het milieustrafrecht centraal. In een aantal bijdragen geven onderzoekers een geactualiseerd inzicht...

Onderzoek met publicatie | 07-04-2008

Tarifering bij bestuurlijke en strafrechtelijke boetes

Bestuurlijke boetes en strafrechtelijke boetes worden vanuit verschillende rationaliteiten bepaald. Omdat er signalen zijn...

Onderzoek met publicatie | 26-01-2007

Van boeven vangen naar preventie van milieudelicten; Het rendement van een alternatief traject in het milieustrafrechtelijk onderzoek

In deze publicatie wordt verslag gedaan van de analyse van twee concrete strafzaken, Duplo en Demo, waarin een zogenaamd...

Publicatie | 01-06-1999

De effectiviteit van klassieke en alternatieve reguleringsinstrumenten in milieuhandhaving

Dit rapport bevat de verslagen van de gehouden lezingen op het symposium 'De effectiviteit van klassieke en alternatieve...

Publicatie | 01-01-1999

De berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel uit milieudelicten

In deze bundel wordt onderzocht op welke wijze het wederrechtelijk verkregen voordeel dient te worden berekend bij...

Publicatie | 28-01-1998

Het handhaven van milieurecht

In de jaren zeventig ontstond het milieubewustzijn, in de jaren tachtig kwamen de regelingen en in de jaren negentig zal er...

Publicatie | 30-04-1990

Strafrecht en milieu

Met dit themanummer 'Strafrecht en milieu' wil de redactie van Justitiƫle verkenningen de aandacht vestigen op een gebied...

Publicatie | 30-08-1977

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Milieustrafrecht/procesrecht'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term