Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

13 document(en) gevonden.

Staats- en bestuursrecht / Justitiele organisatie

Productiviteitsontwikkeling in het justitieveld; Een verkenning van de mogelijkheden

Het doel van het onderzoek is een verkenning naar de mogelijkheden om voor de taakorganisaties van het ministerie van...

Onderzoek met publicatie | 07-02-2019

Capaciteitsbehoefte Justitiële Jeugdinrichtingen in verandering; trends, ketenontwikkelingen en achtergronden

De afgelopen twee decennia groeide de capaciteitsbehoefte van de JustitiĆ«le Jeugdinrichtingen (JJI’s) aanzienlijk. Tussen...

Onderzoek met publicatie | 16-03-2010

The Dutch criminal justice system; third edition

This book covers both the organization of the present Dutch criminal justice system and the main procedures used within the...

Publicatie | 24-06-2008

Evaluatie prognosemodellen justitiële ketens ; Civiel en bestuur

Dit rapport doet verslag van de evaluatie van de Prognosemodellen JustitiĆ«le Ketens – Civiel en Bestuur (PMJ-CB) dat SEO in...

Onderzoek met publicatie | 24-10-2006

Kennis voor ketens; Verzamelde bijdragen en WODC-lezing 2004

Op 22 april vond in de Haagsche kunstenaarssocieteit "Pulchri Studio" voor de tweede keer de WODC-lezing plaats. In 2003 beet...

Publicatie | 10-08-2004

The Dutch criminal justice system; Organization and operation - second revised edition

This report describes the organization and operation of the Dutch criminal justice system. Its contents are: The Dutch...

Publicatie | 01-01-2003

Inzicht in de inzet en kosten van tolken en vertalers binnen de werkingssfeer van Justitie

In het hoofdrapport zijn de resultaten vastgelegd van een onderzoek naar de inzet de kosten van tolken en vertalers binnen de...

Publicatie | 01-01-2002

Post-Fort; Evaluatie van het strafrechtelijk onderzoek (1996-1999)

Evaluatieonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Minister van Justitie, naar de activiteiten die politie en justitie in de...

Publicatie | 01-06-2001

Politie en justitie in België

Herhaaldelijk wordt erop gewezen dat de onderlinge tegenwerking van de drie Belgische politiediensten — de rijkswacht, de...

Publicatie | 30-11-1997

Zelfsturing in de strafrechtsketen

De centrale overheid heeft steeds minder greep op de rechtshandhaving op decentraal en lokaal niveau. Lagere bestuurlijke...

Publicatie | 30-05-1997

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term