Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

12 document(en) gevonden.

Staats- en bestuursrecht / Beroepscode

Onafhankelijk onderzoek

Begin dit jaar kwam het laatste van de drie onderzoeksrapporten uit naar aanleiding van de zogeheten WODC-affaire. Deze...

Publicatie | 27-05-2019

De Letselschade Raad, een studie over subsidiëring en zelfregulering

Aan De Letselschaderaad (DLR) is vijf jaar (2007-2011) lang een tijdelijke subsidie toegekend. Deze subsidie had tot doel de...

Onderzoek met publicatie | 04-02-2013

Energie-efficiency, afwikkeling van letselschade, algemene voorwaarden bij taxi en kinderopvang; Vervolgstudie Maatschappelijke Reguleringsinstrumenten

Dit onderzoek heeft tot doel om (meerdere) alternatieve reguleringsinstrumenten verder in kaart te brengen en op haalbaarheid...

Onderzoek met publicatie | 16-08-2011

Evaluatie privacygedragscode particuliere recherchebureaus

Met ingang van 1 juni 2004 werd de privacygedragscode verplicht gesteld voor alle recherchebureaus. In dezelfde maand zegde...

Onderzoek met publicatie | 30-01-2008

Balansverschuiving?; Notarissen over ontwikkelingen in de notariële beroepsethiek na vijf jaar Wet op het notarisambt 1999

Dit onderzoek richt zich op de huidige stand van zaken van de beroepsethiek van het notariaat en de ontwikkelingen daarin...

Onderzoek met publicatie | 06-02-2006

Schijn van partijdigheid rechters

De volgende onderzoeksvragen staan centraal: Hoe vaak en in welke gevallen wordt er gewraakt en met welk resultaat?Hoe vaak...

Onderzoek met publicatie | 20-09-2002

Complianceprogramma's; Een brug tussen preventieve en repressieve rechtshandhaving

Het WODC heeft KPMG de opdracht gegeven om door middel van literatuuronderzoek te inventariseren welke ervaringen men in het...

Publicatie | 01-01-2000

Accountantscontrole, fraude en meldplicht; Een onderzoek naar de werking van de Verordening op de fraudemelding

Door de leden van de twee beroepsorganisaties van de accountants in Nederland (Het Koninklijk NIVRA en de NOvAA) is in het...

Publicatie | 01-10-1996

De chirurg in de medische tuchtrechtspraak 1986-1995; Een onderzoek van de gepubliceerde en ongepubliceerde medische tuchtrechtspraak

Doel van het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan, is nagaan welke professionele normen op het terrein van de...

Publicatie | 01-08-1996

Moraal in zaken

Het corruptie- en fraudevirus lijkt steeds meer voort te woekeren in de Nederlandse samenleving. Steekpenningen, antedateren...

Publicatie | 30-05-1995

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Beroepscode'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term