Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

9 document(en) gevonden.

Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehova's getuigen

De hoofdvraag die in dit onderzoek wordt gehanteerd, luidt: Welke invloed hebben de patronen, regels, gebruiken en...

Onderzoek met publicatie | 23-01-2020

Criminaliteit in Noord-Brabant

De wijdverbreide criminaliteit in de provincie Noord-Brabant is al langere tijd een bron van zorg. Brabantse burgemeesters...

Publicatie | 11-05-2017

Maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders; ontwikkelingen en risico's op criminaliteit en radicalisering

In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: Welke ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van personen (in...

Onderzoek met publicatie | 10-06-2014

Een studie naar het concept groepsdruk

Bij bepaalde verschijnselen in Nederland dringt de vraag zich op in hoeverre individuen door de groep of de cultuur waar zij...

Onderzoek met publicatie | 12-04-2010

Islamitische en extreem-rechtse radicalisering in Nederland; Een vergelijkend literatuuronderzoek

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een studie naar de onderzoeksliteratuur over islamitische en...

Onderzoek met publicatie | 08-03-2010

Achtergronden en determinanten van radicalisering en terrorisme

In dit rapport wordt een overzicht geboden van factoren die een rol kunnen spelen bij radicalisering en terrorisme in het...

Onderzoek met publicatie | 24-09-2009

Er gaat iets veranderen in de prostitutie ...; De sociale positie en het psychosociaal welzijn van prostituees in prostitutiebedrijven voorafgaand aan de opheffing van het bordeelverbod

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de sociale positie en het psychosociale welzijn van prostituees in de...

Publicatie | 28-06-2000

Etnische discriminatie

Er zijn veel aanwijzingen dat het sociale klimaat van tolerantie de laatste jaren is verslechterd. Veel onderzoekers...

Publicatie | 30-04-1996

Migratiedruk

'Nederland is vol'. Weinig andere slogans hebben de laatste tijd de publieke discussie zo bepaald. Tijdens die discussie was...

Publicatie | 30-04-1994

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term