Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

21 document(en) gevonden.

Staats- en bestuursrecht / Awb

Evaluatie artikel 8:69a Awb en artikel 6:22 Awb; Een onderzoek naar het relativiteitsvereiste en het passeren van gebreken in de (rechts)praktijk

De regels in het bestuursprocesrecht zijn per 1 januari 2013 gewijzigd door de inwerkingtreding van de Wet aanpassing...

Onderzoek met publicatie | 01-03-2016

Evaluatie bestuurlijke lus AWB en internationale rechtsvergelijking

De Wet bestuurlijke lus Awb geldt sinds 1 januari 2010. De bestuursrechter kan dit instrument gebruiken om tijdens een...

Onderzoek met publicatie | 10-12-2014

'Collectieve' acties; Een interne rechtsvergelijking tussen privaatrecht en bestuursrecht

De aanleiding van het onderzoek is de toenemende vervlechting van privaat- en bestuursrecht in de nationale rechtsorde....

Onderzoek met publicatie | 15-10-2014

De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling; Titel 4.4 Awb geëvaluaeerd

Titel 4.4 Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) is op 1 juli 2009 in werking getreden. Dit onderdeel van de Awb geeft algemeen...

Onderzoek met publicatie | 19-03-2014

Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb

Het onderzoek betreft een evaluatie van een drietal eind 2009 geïntroduceerde instrumenten. Het gaat daarbij om: de dwangsom...

Onderzoek met publicatie | 15-01-2014

Gegevensuitwisseling door Toezichthouders

Dit onderzoek is gericht op het beantwoorden van de vraag met welke belangen rekening moet worden gehouden bij de...

Onderzoek met publicatie | 17-10-2012

Ervaringen met bezwaar; onderzoek naar de ervaringen van burgers met de bezwaarschriftenprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht

Dit rapport brengt verslag uit van een onderzoek naar de ervaringen van burgers met de bezwaarschriftenprocedure zoals...

Onderzoek met publicatie | 18-02-2011

Derde Evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006; Toepassing en effecten van de Algemene wet bestuursrecht 2002-2006

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) draagt de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op om...

Publicatie | 26-02-2007

Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006 ; Awb-procedures vanuit het gezichtspunt van de burger; stand van zaken in theorie en eerder onderzoek

In de eerste Awb-evaluatie is de werking van de Awb voornamelijk vanuit het perspectief van bestuursorganen en rechters...

Onderzoek met publicatie | 09-02-2007

Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006; De Europese agenda van de Awb

Het betreft een onderzoek in het kader van de derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Met de groei van het...

Onderzoek met publicatie | 09-02-2007

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Awb'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term