Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

12 document(en) gevonden.

Civiel recht en civiel proces / Bewijsmiddel

Digitale informatie in het strafproces; De noodzaak van aanpassing van strafvorderlijke wetgeving

Dit onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. De strafvordering wordt...

Onderzoek met publicatie | 16-05-2019

Lepelen met een vork; Evaluatie van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

Op 1 februari 2005 trad de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (wet DNA-V) in werking. De Wet DNA-V verplicht veroordeelden...

Onderzoek met publicatie | 25-04-2019

Rechtsbijstand en de waarde van het verhoor; Een studie naar de te verwachten gevolgen op de verklaringsbereidheid en de opsporing en bewijsvoering in strafzaken van het verlenen van rechtsbijstand voorafgaand en tijdens het verhoor

Het doel van het onderzoek was om na te gaan in welke mate en op welke wijze de aanwezigheid van de advocaat voor en/of...

Onderzoek met publicatie | 18-06-2014

DNA in de databank: de moeite waard?; Een procesanalyse binnen de strafrechtsketen met het oog op de effectiviteit en efficiëntie van de toepassing van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

Op 1 februari 2005 is de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (Wet DNA-V) in werking getreden. Sinds die datum wordt van het...

Onderzoek met publicatie | 05-03-2013

Internationale bewijsgaring in strafzaken II; Nederland en Duitsland

Dit boek is het tweede in een reeks van rechtsvergelijkende studies waarin ten behoeve van het internationale...

Publicatie | 01-08-2000

Internationale bewijsgaring in strafzaken; Nederland, Engeland en Wales

Het onderzoek is het eerste in een reeks van drie, waarin een rechtsvergelijking wordt gemaakt tussen de strafvorderlijke...

Publicatie | 01-02-2000

Het verhoor

Afgaande op de in dit nummer opgenomen artikelen zal het gebruik van audio-visuele registratie van het verhoor snel zijn...

Publicatie | 30-05-1998

Effectiviteit van de sorteerproef

Voor het onderhavige onderzoek naar de effectiviteit van de sorteerproef zijn - voorzover na te gaan - vrijwel alle tijdens...

Publicatie | 01-03-1998

De betrouwbaarheid van de sorteerproef

De sorteerproef wordt sinds het begin van deze eeuw door de politie gebruikt. In de sorteerproef maakt een speciaal daarvoor...

Publicatie | 01-04-1996

Ontwikkelingsrichting Gerechtelijk Laboratorium

De laatste jaren wordt er door het Ministerie van Justitie gestreefd naar kwaliteitsverbetering die leidt tot betere...

Publicatie | 01-04-1996

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Bewijsmiddel'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term