Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

8 document(en) gevonden.

Veiligheid en preventie / Integrale veiligheid

Evaluatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is in 2004 opgericht door publieke en private partijen en beoogt...

Onderzoek met publicatie | 11-02-2020

Intersectorale afhankelijkheden ; Buitenlandse methoden en mogelijke toepasbaarheid in Nederland

Dit rapport beschrijft de methoden en modellen, hun gebruik in nationale en andere risicoanalyses en hun inzet in het...

Onderzoek met publicatie | 14-01-2014

Procesevaluatie Integrale VeiligheidsMonitor (IVM)

Dit onderzoek is door het WODC uitbesteed op verzoek van de Raad voor de Veiligheidsmonitor. Nadere informatie is te...

Onderzoek | 01-10-2010

Nodal governance en veiligheidszorg

De afgelopen twintig jaar hebben de opkomst laten zien van nieuwe publieke en private partijen in de veiligheidszorg. Niet...

Publicatie | 19-02-2009

Integrale Handhaving; Een onderzoek naar vormen van integrale handhaving van het beleid t.a.v. openbare inrichtingen

Het doel van deze studie was input leveren voor en afwegingskader voor het kabinet m.b.t. de beslissing om al dan niet een...

Onderzoek met publicatie | 23-05-2003

Het gevecht om het publieke domein

De media spreken herhaaldelijk over toenemende agressie en onveiligheidsgevoelens. Burgers zouden zich op straat en in het...

Publicatie | 28-02-2001

Integrale veiligheid

Een vijftal ministeries, waaronder Binnenlandse Zaken en Justitie, presenteerde in 1993 de Integrale Veiligheidsrapportage....

Publicatie | 30-06-1995

Bestuurlijke preventie van criminaliteit ; (speciale editie)

Op 16 april 1986 werd in Orfeus te Apeldoorn een informatiebijeenkomst gehouden, onder de titel: 'Bestuurlijk...

Publicatie | 30-06-1986

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Integrale veiligheid'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term