Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

8 document(en) gevonden.

Migratie en integratie / Verblijfstitel

Schijn bedriegt; Een onderzoek naar de prevalentie en verschijningsvormen van schijnrelaties

Hoewel er verschillende maatregelen zijn (voor)genomen om schijnhuwelijken en relaties te voorkomen en bestrijden, is er...

Onderzoek met publicatie | 15-08-2016

Niet-naturalisatie onder Ranov-vergunninghouders; Een onderzoek naar achtergrondkenmerken, motivatie en ervaren belemmeringen

In 2007 is de Regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet (Ranov) tot stand gekomen. Ongeveer...

Onderzoek met publicatie | 26-10-2015

Aanscherpingen glijdende schaal; Geschatte resultaten van recente en voorgenomen aanscherpingen

Ter beoordeling van de vraag of de verblijfsvergunning van een vreemdeling, aansluitend op strafrechtelijke maatregelen bij...

Onderzoek met publicatie | 19-09-2014

Evaluatie van de pilot 'Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel'

De pilot 'Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel' (COSM) is op 15 juni 2010 officieel van start gegaan op drie...

Onderzoek met publicatie | 25-04-2013

Experiment Perspectief aanpak voormalig alleenstaande minderjarige vreemdelingen; analyse van de resultaten

Het experiment op basis van de Perspectiefaanpak ex-amv’s is gericht op het realiseren van daadwerkelijk vertrek (terugkeer)...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2011

Toepassing en aanscherping van de glijdende schaal

De Tweede Kamer heeft gesproken over het al dan niet aanscherpen van de ‘glijdende schaal’, aan de hand waarvan wordt...

Onderzoek met publicatie | 04-09-2009

Een partner van verre; De cijfers

Dit rapport bevat een korte studie naar de omvang van de gezinsgeherenigende en gezinsvormende migratie in Nederland. De...

Publicatie | 01-01-1994

Gezinshereninging; De overkomst van gezinsleden van migranten en Nederlanders

Onderzoek naar de vormen en mate van gezinshereniging. De huidige praktijk inzake gezinshereniging is in kaart gebracht,...

Publicatie | 30-01-1992

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Verblijfstitel'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term