Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

14 document(en) gevonden.

Politie en rechtshandhaving / Nederlands forensisch instituut

Opsporingsmethoden

Internetbronnen in Nederland en België

01-08-2018

Op 't goede spoor; Naar een nieuw prognosemodel voor forensische producten binnen justitiële ketens

Sinds 1998 maakt het WODC ramingen van de behoefte in de justitiële ketens, het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). Het...

Onderzoek met publicatie | 05-07-2018

Onderzoek letsel en doodsoorzaak bij dieren tbv de publiekrechtelijke handhaving

Op basis van afspraken in het regeerakkoord beantwoordt dit onderzoek de vraag of versterking van de expertise bij het...

Onderzoek | 22-06-2018

Blazen bij geweld; Procesevaluatie Wet middelenonderzoek bij geweldplegers in startgebieden

Op 1 januari 2017 is de Wet middelentesten bij geweldplegers in werking getreden. Deze wet geeft de politie de bevoegdheid om...

Onderzoek met publicatie | 21-08-2017

Mededingingsrechtelijke analyse van de werkzaamheden van het Nederlands Forensisch Instituut; Onderzoek voor de Commissie Winsemius

Dit onderzoek betreft de volgende twee kernvragen: Welke mededingingsrechtelijke ruimte biedt de bestaande wet- en...

Onderzoek met publicatie | 13-11-2013

Privatisering en publiek-private samenwerking

In dit themanummer wordt de trend naar uitbesteding van publieke taken in de justitieketen aan private partijen in beeld...

Publicatie | 17-12-2012

Bekend maakt bemind; Evaluatieonderzoek pilot 'uitbesteding forensisch onderzoek aan particuliere instituten

In dit onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal: Onder welke condities zijn in het experiment de particuliere...

Onderzoek met publicatie | 05-07-2012

Marktwerking in het forensisch onderzoek; een veldverkenning

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verricht nagenoeg al het forensisch onderzoek voor politie, OM en rechtspraak....

Onderzoek met publicatie | 07-12-2010

Sporen met DNA; Evaluatie van de wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken per november 2001

In het onderzoek zijn vragen beantwoord over de getalsmatige ontwikkeling van de inzet van DNA-onderzoek, over de...

Onderzoek met publicatie | 13-06-2008

Van vonnis tot DNA-profiel; Procesevaluatie van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

Doel van het onderzoek is: het verkrijgen van inzicht in de uitvoeringspraktijk van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden;...

Onderzoek met publicatie | 13-06-2008

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Nederlands forensisch instituut'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term