Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

17 document(en) gevonden.

Criminologie en victimologie / School en criminaliteit

Jeugdproblematiek

Internetbronnen in Nederland en internationaal

14-04-2020

Risico- en beschermende factoren in de kindertijd en vroege adolescentie voor high impact crime in de latere adolescentie en jongvolwassenheid

De centrale vraagstelling van het onderzoek is: welke risicofactoren in de kindertijd en vroege adolescentie (10 tot en met...

Onderzoek met publicatie | 28-10-2019

Dalende jeugdcriminaliteit

De jeugdcriminaliteit is in de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten van een...

Publicatie | 08-03-2017

Procesevaluatie van de Aggression Regulation Training op Nederlandse scholen

Op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie is de in Amerika ontwikkelde Agression Regulation Training (ART)...

Onderzoek met publicatie | 06-10-2011

Evaluatie van de pilot C&SCO-CAM; monitoring van de implementatie en doelstellingen van een programma ter preventie van geweld op middelbare scholen

Dit rapport is een verslag van de proces- en effectevaluatie van een programma ter preventie van geweld op middelbare...

Onderzoek met publicatie | 10-05-2011

Agressie en geweld; weten wat helpt; een overzichtsstudie van preventieve interventies tegen geweld in de openbare ruimte

De doelstelling van dit onderzoek is drieledig. In de eerste plaats heeft dit onderzoek als doel inzicht te bieden in het...

Onderzoek met publicatie | 10-05-2011

Programma-integriteit en effecten van Stay in Love+; Een preventieprogramma voor 12-15 jarige VMBO scholieren dat partnergeweld beoogt te voorkomen

Een substantieel deel van de jongeren komt in hun relatie in aanraking met een vorm van partnergeweld. Om jongeren hiertegen...

Onderzoek met publicatie | 23-08-2010

Spijbelaars en drop-outs

Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten vormen in Nederland een vrij omvangrijk probleem. In 2004/2005 werden 57.000...

Publicatie | 21-09-2006

Ben ik te min?; Aard, omvang en achtergronden van antisociaal gedrag aan het einde van de basisschool en het begin van het voortgezet onderwijs

Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen: Wat is de prevalentie van antisociaal gedrag bij...

Onderzoek met publicatie | 08-05-2006

Beschermingsarrangementen; Recht doen vanuit het perspectief van de burger

Dit rapport is een verkennende studie. In een literatuuronderzoek is gezocht naar theoretische aanknopingpunten voor het...

Onderzoek met publicatie | 02-02-2006

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'School en criminaliteit'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term