Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

13 document(en) gevonden.

Staats- en bestuursrecht / Bezwaarschriftenprocedure

No Cure no pay'-bedrijven

Bij het indienen van bezwaar en beroep tegen beschikkingen in het kader van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) en de Belasting van...

Onderzoek | 14-08-2019

Buitengerechtelijke procedures civiel en bestuur 2016

Veel problemen en geschillen in het civiel- en bestuursrechtelijke domein worden niet door de rechter, maar (eerst) door...

Onderzoek met publicatie | 01-10-2018

Empirisch-juridisch onderzoek

Empirisch-juridisch onderzoek wordt ook wel aangeduid als Empirical Legal Studies (ELS). De wortels van ELS gaan terug tot...

Publicatie | 12-12-2016

Buitengerechtelijke procedures civiel en bestuur 2013; Afgehandelde bezwaarschriften en instroom bij buitengerechtelijke procedures in het civielrecht (2005-2013)

Dit Factsheet geeft ontwikkelingen door de tijd weer in buitengerechtelijke zaken met betrekking tot: afgehandelde...

Publicatie | 07-09-2015

Bestuursrechtelijke procedures en rechtsbijstand 2012; Aantal bezwaarschriften, gerechtelijke procedures en afgegeven toevoegingen

Deze factsheet geeft ontwikkelingen weer van bestuursrechtelijke zaken met betrekking tot: afgehandelde bezwaarschriften bij...

Publicatie | 10-11-2014

Toegankelijkheid van het recht

Artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) laat niets...

Publicatie | 05-03-2014

Rechtspleging Civiel en Bestuur 2012; ontwikkelingen en samenhangen

Deze derde volledige editie in boekvorm van Rechtspleging Civiel en Bestuur (C&B) - eerder verscheen online een update...

Onderzoek met publicatie | 13-01-2014

Ervaringen met bezwaar; onderzoek naar de ervaringen van burgers met de bezwaarschriftenprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht

Dit rapport brengt verslag uit van een onderzoek naar de ervaringen van burgers met de bezwaarschriftenprocedure zoals...

Onderzoek met publicatie | 18-02-2011

Bezwaar dat ik bel?; Pilot proactieve geschiloplossing van de Dienst Justis

Het doel van de pilot is tweeledig. Enerzijds wil het team Koninklijke Besluiten (KB) van de Dienst Justis met een...

Onderzoek met publicatie | 02-09-2010

De filterwerking van buitengerechtelijke procedures; Een verkennend onderzoek

Nederland kent een rijk geschakeerd samenstel van buitengerechtelijke arrangementen en voorzieningen, zoals...

Onderzoek met publicatie | 28-02-2007

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Bezwaarschriftenprocedure'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term