Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

17 document(en) gevonden.

Handhaving coronamaatregelen

Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft de overheid op landelijk, regionaal en lokaal niveau maatregelen ingevoerd om...

Onderzoek | 11-11-2020

Agressie-incidenten in de asielopvang; Over de aard van de incidenten en ervaringen van medewerkers

In 2015 kreeg Nederland te maken met een relatief hoge asielinstroom. De hoge asielinstroom leidde onder meer tot langere...

Onderzoek met publicatie | 31-10-2017

Europa en zijn Roma

De Roma vormen de grootste minderheidsgroep van Europa. Het is moeilijk te zeggen hoe groot hun aandeel in de Europese...

Publicatie | 26-11-2014

Au-pairs in Nederland; Culturele uitwisseling of arbeidsmigratie?

De au-pair regeling is gericht op culturele uitwisseling waarbij de au-pairs kennis nemen van de Nederlandse cultuur en...

Onderzoek met publicatie | 01-04-2014

Effectief uit huis geplaatst?; Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod

Op 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) in werking getreden. Met de Wth is het mogelijk geworden om bij een...

Onderzoek met publicatie | 18-11-2013

De puzzel is het grootst bij allochtonen; een verkennend onderzoek naar culturele diversiteit in de tbs

Dit is het eerste breed verkennende, kwalitatieve onderzoek naar de invloed van culturele factoren tijdens oplegging en...

Onderzoek met publicatie | 01-08-2011

Criminaliteit, leeftijd en etniciteit; Over de afwijkende leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers van in Nederland verblijvende Antillianen en Marokkanen

De doelstelling van deze studie is om inzicht te krijgen in de achtergronden van de afwijkingen in de age-crime curves van...

Onderzoek met publicatie | 05-11-2009

Culturele diversiteit

Wetgeving en wetshandhaving behoren tot de kerntaken van Justitie. En wetten zijn codificaties van normen en waarden van...

Publicatie | 30-06-2002

Algemeen Bestuursrecht 2001; Subsidies

Op 1 januari 1998 is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in werking getreden. Tijdens de totstandkoming van...

Publicatie | 01-09-2001

Turkije

Dit nummer wil niet de integratieproblematiek onder de aandacht brengen. Veeleer wil het zicht bieden op de politieke en...

Publicatie | 30-11-2000

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Cultuur'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term