Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

8 document(en) gevonden.

Civiel recht en civiel proces / Bekentenis

Tweede monitor Raadsman bij politieverhoor

In 2018 verscheen de eerste meting van de WODC-monitor Raadsman bij politieverhoor (C.M. Klein Haarhuis, L. van Lierop, R....

Onderzoek | 30-01-2019

Langetermijnmonitor 'Raadsman bij verhoor'; Eerste editie

Het recht om een advocaat voorafgaand aan het verdachtenverhoor te spreken (consultatiebijstand) bestaat sinds 2010. Het...

Onderzoek met publicatie | 01-11-2018

Rechtsbijstand en de waarde van het verhoor; Een studie naar de te verwachten gevolgen op de verklaringsbereidheid en de opsporing en bewijsvoering in strafzaken van het verlenen van rechtsbijstand voorafgaand en tijdens het verhoor

Het doel van het onderzoek was om na te gaan in welke mate en op welke wijze de aanwezigheid van de advocaat voor en/of...

Onderzoek met publicatie | 18-06-2014

Minder beschikken, meer wikken; de invloed van twee wetten op de werklast van gerechten

Op 16 december 2004 is een viertal wetswijzigingen in werking getreden (Stb 2004, 638, 639, 640 en 641) die als...

Onderzoek met publicatie | 19-04-2010

Bekennen en ontkennen van verdachten; Een onderzoek naar de proceshouding van verdachten naar aanleiding van het wetsvoorstel strekkende tot een vereenvoudigde bewijsmotivering bij bekennende verdachten

Dit onderzoek heeft betrekking op de proceshouding van verdachten bij strafzaken. Het bekennen en ontkennen is zowel per feit...

Onderzoek met publicatie | 03-06-2004

Plea Bargaining in de Verenigde Staten en in Engeland en Wales

Teneinde een antwoord te geven op de motie Dittrich, waarin wordt verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken om de wet...

Onderzoek met publicatie | 10-10-2003

Ontkennende en bekennende verdachten; Over de proceshouding van verdachten van strafzaken tijdens het politieverhoor

De discussie over bijzondere politieverhoormethoden (zoals de Zaanse verhoormethode) heeft betrekking op verdachten die niet...

Publicatie | 01-09-1999

Het verhoor

Afgaande op de in dit nummer opgenomen artikelen zal het gebruik van audio-visuele registratie van het verhoor snel zijn...

Publicatie | 30-05-1998

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Bekentenis'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term