Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

7 document(en) gevonden.

Wetgeving en beleid / Sociale verzekering

Buitengerechtelijke procedures civiel en bestuur 2016

Veel problemen en geschillen in het civiel- en bestuursrechtelijke domein worden niet door de rechter, maar (eerst) door...

Onderzoek met publicatie | 01-10-2018

Transnationale samenwerking tussen toezichthouders in Europa

De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek luidt: hoe hebben Nederland en andere lidstaten de wederzijdse bijstand van...

Onderzoek met publicatie | 13-02-2009

Transnationale samenwerking van toezichthouders; een quick scan

De centrale probleemstelling van dit onderzoek is: Hoe hebben andere EU-landen de transnationale bestuurlijke samenwerking...

Onderzoek met publicatie | 13-02-2009

Algemeen bestuursrecht 2001; Beleidsregels

Centraal in dit onderzoek in het kader van de tweede evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht staat de vraag hoe...

Publicatie | 01-08-2001

Eén jaar 'Koppelingswet' in de praktijk; Tussenrapportage over de implementatie en het eerste uitvoeringsjaar

Het accent in dit eerste deel van de evaluatie is gelegd op de implementatie van de Koppelingswet. Het voorliggende...

Publicatie | 01-12-1999

Sociale grondrechten na de verzorgingsstaat (in samenwerking met De Balie)

Dit themanummer - dat in samenwerking met politiek en cultureel centrum De Balie tot stand is gekomen - staat in het teken...

Publicatie | 30-03-1998

Ervaringen met de Awb; Aspecten van financiële beschikkingverlening; een eerste evaluatie van de Awb

Het onderzoek betreft, kort gezegd, de toepassing van de Awb bij het geven van financiƫle beschikkingen op het terrein van de...

Publicatie | 28-10-1996

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term