Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

16 document(en) gevonden.

Criminologie en victimologie / Veel voorkomende criminaliteit

Criminaliteitsvormen en delicten

Internetbronnen in Nederland, België en Europa

14-04-2020

Snel, betekenisvol en zorgvuldig; Een tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze

Het achterliggende idee van de ZSM-werkwijze was dat met een snelle(re) afhandeling doelmatiger en effectiever zou kunnen...

Onderzoek met publicatie | 22-06-2016

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling staat sinds 2010 op de politieke agenda en krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Het ministerie...

Publicatie | 23-12-2015

Resultaten van de Nationale Veiligheidsindices 2014

In deze factsheet wordt een actualisering gegeven van de vorig jaar verschenen cijfers van de Nationale Veiligheidsindices...

Onderzoek met publicatie | 19-10-2015

Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit; effectiviteit en werkzame mechanismen

In deze researchsynthese is gezocht naar resultaten uit empirisch onderzoek over de effectiviteit van vier verschillende...

Onderzoek met publicatie | 17-07-2013

Veel voorkomende criminaliteit op de Nederlandse Antillen

Op verzoek van de door de Antilliaanse minister van Justitie ingestelde 'Commissie van onderzoek naar het vermeend...

Publicatie | 01-01-1993

Integratie van preventie

Criminaliteitspreventie is gegroeid van een experiment naar structureel beleid, preventie is `gewoon' geworden. Bij deze...

Publicatie | 30-03-1992

Rechtshandhaving in de schaduw van Justitie

Een medicus amputeert het verkeerde been; een toerist meldt ten onrechte het verlies van een fototoestel bij de verzekering;...

Publicatie | 30-05-1990

Bestuurlijke preventie van veel voorkomende criminaliteit; een enquête onder gemeenten, parketten en provincies

Bij het samenstellen van de enquête is uitgegaan van de volgende algemene vragen: Hebben de gemeenten een actief...

Publicatie | 27-12-1989

Het winkelcentraproject; Preventie van kleine criminaliteit

Dit rapport bevat de evaluatie van een aantal maatregelen die op een tweetal winkelcentra in de gemeente Utrecht zijn...

Publicatie | 01-01-1988

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Veel voorkomende criminaliteit'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term