Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

13 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Beroepsethiek

De Wet Bibob en het eigen onderzoek van bestuursorganen; Een verkenning van scenario's

Sinds 1 juni 2003 kunnen verschillende bestuursorganen bij een aantal beschikkingen gebruik maken van de Wet bevordering...

Onderzoek met publicatie | 15-01-2015

Evaluatie privacygedragscode particuliere recherchebureaus

Met ingang van 1 juni 2004 werd de privacygedragscode verplicht gesteld voor alle recherchebureaus. In dezelfde maand zegde...

Onderzoek met publicatie | 30-01-2008

Trendrapportage advocatuur 2006; Toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening

De advocatuur heeft de laatste jaren een dynamische ontwikkeling doorgemaakt. Elementen als schaalvergroting, specialisering,...

Onderzoek met publicatie | 06-12-2007

Evaluatie Wet Bibob; Eenmeting

De Wet Bibob bepaalt dat bestuursorganen kunnen weigeren een beschikking te geven (of deze kunnen intrekken) indien ernstig...

Onderzoek met publicatie | 11-05-2007

Trendrapportages juridische beroepen; toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening

Deze factsheet geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste resultaten van de eerste twee trendrapportages die zijn...

Publicatie | 19-04-2007

Trendrapportage gerechtsdeurwaarders 2006; Toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening

De minister van Justitie dient de toegankelijkheid en kwaliteit van de diensten van gerechtsdeurwaarders te waarborgen....

Onderzoek met publicatie | 04-04-2007

Balansverschuiving?; Notarissen over ontwikkelingen in de notariële beroepsethiek na vijf jaar Wet op het notarisambt 1999

Dit onderzoek richt zich op de huidige stand van zaken van de beroepsethiek van het notariaat en de ontwikkelingen daarin...

Onderzoek met publicatie | 06-02-2006

Beroepsethiek en marktwerking

In deze aflevering staat de vraag centraal of en hoe de beroepsethiek onder invloed van marktwerking aan het veranderen is....

Publicatie | 29-04-2005

Resultaten nulmeting Wet BIBOB 2002 ; Overdrachtsdocument Nulmeting en evaluatiekader Wet BIBOB ; Analysekader Voorstudie evaluatie Wet BIBOB

De Wet Bibob (Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur) is in 2003 in werking getreden. In de wet...

Onderzoek met publicatie | 02-04-2003

Aanpak van organisatiecriminaliteit

Er bestaat geen goed inzicht in de werkelijke waarde van zelfregulering voor de naleving van wettelijke regels door...

Publicatie | 30-03-1999

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Beroepsethiek'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term