Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

18 document(en) gevonden.

Evaluatie zorgconferenties 15+

Overeenkomstig een toezegging aan de Tweede Kamer worden sindskort patiënten die langer dan vijftien jaar in een...

Onderzoek | 08-01-2020

(Te) lang in de tbs?; Een onderzoek naar patiënten die meer dan 15 jaar in de tbs-behandeling zijn

Dit onderzoek betreft de vraag wat de kenmerken zijn van de groep tbs-patiënten die 15 jaar of langer in de tbs verblijven,...

Onderzoek met publicatie | 20-04-2015

De levenslange vrijheidsstraf

Nederland neemt met zijn strenge uitleg van levenslange straf een uitzonderingspositie in Europa in. De meeste landen kennnen...

Publicatie | 22-04-2013

Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden

Deze Factsheet geeft inzicht in de aard en omvang van de problematiek op de nazorggebieden en de recidive voor gedetineerden...

Onderzoek met publicatie | 22-07-2010

Ontwikkeling en evaluatie van de Agressiehanteringstherapie ; voor gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten (jongens en mannen)

De Agressiehanteringstherapie (AHT) is een cognitief-gedragstherapeutische groepsbehandeling voor gewelddadige forensisch...

Onderzoek met publicatie | 10-03-2006

Blijvend delictgevaarlijk; Empirische schattingen en conceptuele verheldering

Deze inventarisatie van blijvend delictgevaarlijke patiënten heeft plaatsgevonden in acht tbs-klinieken, drie Forensisch...

Onderzoek met publicatie | 19-11-2004

ERA Norgerhaven; Eerste resultaten van een reïntegratieproject voor extra zorgbehoevende gedetineerden

Aanleiding: Langgestrafte gedetineerden die verblijven op de Individuele Begeleiding Afdeling van een penitentiaire...

Publicatie | 30-06-1997

Wat weten wij over de gevangenispopulatie?; een overzicht van bevindingen uit verschillende onderzoeken

Dit is een overzicht van de populatie recent veroordeelden of gedetineerden, teneinde na te gaan wat de omvang is van een...

Publicatie | 25-03-1995

Dagdetentie; Evaluatie van een experiment

Tijdens dit experiment hebben langgestraften de laatste zes weken van hun straf in dagdetentie doorbracht. Het doel van het...

Publicatie | 01-11-1991

TBR en recidive; een beschrijving van ter beschikking gestelden van wie de maatregel is beëindigd in de periode 1974-1979

In dit rapport komen de delictsachtergronden van de TBR-gestelden aan de orde, waarna een aantal kenmerken van de periode van...

Publicatie | 18-09-1985

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Langgestraften'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term