Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

25 document(en) gevonden.

Detentie en reclassering / Reclassenten

Terugval in recidive; Exploratie van de daling in de recidivecijfers van jeugdigen en ex-gedetineerden bestraft in de periode 2002-2010

De centrale vraag van dit rapport luidt: Kan aannemelijk worden gemaakt dat het op daders en verdachten gerichte...

Onderzoek met publicatie | 24-11-2014

Recente ontwikkelingen in de forensische zorg

Nu bezuinigingen in de forensische zorg onontkoombaar lijken en waarschijnlijk drie tbs-inrichtingen hun deuren zullen moeten...

Publicatie | 10-07-2013

Recidivebericht 2012; landelijke cijfers met betrekking tot de strafrechtelijke recidive van justitiabelen uit de periode 2002-2009

Het WODC berekent jaarlijks met behulp van de Recidivemonitor de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen. Zo...

Onderzoek met publicatie | 27-05-2013

Terug onder begeleiding; onderzoek naar de aard en omvang van de vrijwillige nazorg voor 18+ PIJ'ers

Dit onderzoek over de nazorg aan 18+ PIJ-jongeren (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen) maakt deel uit van de...

Onderzoek met publicatie | 01-03-2011

Daders van huiselijk geweld

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, worden drie studies naar...

Onderzoek met publicatie | 14-01-2011

Van binnen naar buiten; Een behoefteonderzoek naar de aard en omvang van nazorg voor gedetineerden

Jaarlijks worden circa 40.000 mensen uit detentie ontslagen. Bij hun terugkeer in de maatschappij ondervinden veel...

Onderzoek met publicatie | 02-09-2008

Re-integration of ex-offenders

Publicatie | 30-06-1998

Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering; De effectmeting

Doel: Evaluatie van een aantal experimenten op het gebied van (justitiele) hulpverlening aan jongeren van 15 tot 18 jaar, die...

Publicatie | 01-01-1991

Reclasseringswerk voor verslaafden; Een onderzoek naar meningen en ervaringen in het reclasseringsveld

De centrale doelstellingen van dit onderzoek zijn als volgt geformuleerd: het verwerven van informatie relevant voor de...

Publicatie | 01-09-1989

Reclasseringshulp aan allochtonen; Inventarisatie naar knelpunten en organisatiestructuren

Dit onderzoek had tot doel inzicht te krijgen in: de mate van aandacht die de allochtonen in vergelijking met autochtone...

Publicatie | 02-08-1985

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Reclassenten'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term