Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

37 document(en) gevonden.

Detentie en reclassering / Penitentiaire inrichting

Een kwalitatieve studie naar de voorlichtingsactiviteiten van stichting Mainline bij gedetineerden in Huis van Bewaring Schutterswei

Schutterswei is een huis van bewaring (HvB) voor kortgestraften, waarvan een belangrijk deel langdurig drugsgebruiker is en...

Onderzoek met publicatie | 25-02-2009

Electronic monitoring; evaluatie pilots PI Ammerswiel en PI Bankenbosch

De volgende vragen worden in deze rapportage beantwoord: Draagt toepassing van Electronic Monitoring in een meer...

Onderzoek met publicatie | 27-10-2008

Plan- en procesevaluatie herstelgerichte detentie PI Nieuwegein

De gedachte achter herstelbemiddeling is dat gedetineerden worden gestimuleerd tot een bewustwordingsproces en in de...

Onderzoek met publicatie | 01-10-2008

TBS-plaatsen in penitentiaire inrichtingen

Onderzocht is in hoeverre de penitentiaire inrichtingen (pi) geschikt te maken zijn voor de verpleging/ behandeling van...

Onderzoek met publicatie | 28-03-2008

Kostenmeting interventieprojecten

In dit rapport is aan de hand van 3 casus (PI Breda, PI Noord-Holland Noord en de particuliere JJI Rentray) bestudeerd hoe de...

Onderzoek met publicatie | 27-06-2003

Allochtonen en detentie

De Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Justitie is op zoek naar informatie over de gevolgen van...

Publicatie | 01-05-1999

De vakopleidingen van hvb Havenstraat; Resultaten in termen van werk en recidive

Binnen de muren van het huis van bewaring Havenstraat in Amsterdam werden sinds de zomer van 1991 vijf kortdurende...

Publicatie | 30-03-1995

Evaluatie van het beleidsplan 1983 van het Huis van Bewaring te Rotterdam; verslag van een onderzoek naar de mening van bewaarders en gedetineerden over het beleidsplan en de regiemsdifferentiatie

Dit onderzoek richt zich op de mening van bewaarders en gedetineerden over de gang van zaken in de inrichitng in het algemeen...

Publicatie | 10-11-1987

Studies on the Dutch prison system

The series ‘Dutch studies on Crime and Justice’ is meant to meet this need for wider distribution. The series will consist of...

Publicatie | 01-01-1987

Experimenten opvang drugverslaafde gedetineerden

In het onderzoek waarover in dit rapport verslag wordt gedaan, werd o.a. nagegaan in hoeverre de doelstellingen van de...

Publicatie | 18-09-1985

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Penitentiaire inrichting'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term