Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

34 document(en) gevonden.

Straffen en maatregelen / Halt

Halt vernieuwd; procesevaluatie van de vernieuwde Halt-afdoening

Dit is de eindrapportage van de evaluatie van de twee jaar geleden vernieuwde Halt-afdoening. De probleemstelling luidt:...

Onderzoek met publicatie | 21-05-2013

Evaluatie pilot landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen; situatie tot 15 januari 2011

Deze procesevaluatie heeft tot doel vast te stellen op welke wijze de formele opzet van het Landelijk Instrumentarium...

Onderzoek met publicatie | 18-04-2011

Los van drank; procesevaluatie Haltafdoening Alcohol

Sinds 2006 wordt gewerkt met de Haltafdoening Alcohol. Dit is een interventie die zich richt op jongeren tussen twaalf en...

Onderzoek met publicatie | 07-02-2011

Trends in de geregistreerde jeugdcriminaliteit onder 12- tot en met 24-jarigen in de periode 1996-2007; Bevindingen uit de Monitor Jeugdcriminaliteit 2009

In dit onderzoek zijn de trends in de geregistreerde jeugdcriminaliteit in de periode 1996 tot en met 2007 onderzocht....

Onderzoek met publicatie | 28-01-2010

Terug naar de toekomst; het beroep op Justitie, 1997-2007: raming en realisatie

Goede ramingen van het in de komende jaren te verwachten beroep op de verschillende onderdelen van de justitiƫle ketens zijn...

Onderzoek met publicatie | 29-06-2009

Monitor Jeugd terecht 2007

Ten behoeve van het programma Jeugd Terecht; Actieprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit 2003-2006 rapporteert het WODC in de...

Onderzoek met publicatie | 03-12-2007

Evaluatie Justitiële interventies schoolverzuim

Achterhalen in hoeverre justitiƫle interventies die gericht zijn op het terugdringen van schoolverzuim in het voortgezet...

Onderzoek met publicatie | 24-08-2007

Monitor Jeugd terecht 2006

Ten behoeve van het programma Jeugd Terecht; Actieprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit 2003-2006 rapporteert het WODC in de...

Onderzoek met publicatie | 19-10-2006

Halt: Het Alternatief; De effecten van Halt beschreven

In het onderzoek is nagegaan wat de invloed van de Halt-afdoening is op recidive, ander gedrag en de attitude van de...

Onderzoek met publicatie | 30-06-2006

Monitor Jeugd terecht 2005

Ten behoeve van het programma Jeugd Terecht; Actieprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit 2003-2006 wordt jaarlijks gerapporteerd...

Onderzoek met publicatie | 10-10-2005

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term