Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

39 document(en) gevonden.

Wetgeving en beleid / Preventiebeleid

Maatschappelijke kosten-batenanalyse brandveiligheid in woningen

Dit onderzoek heeft betrekking op beleidsmaatregelen die de brandveiligheid in woningen kunnen verbeteren. In een eerste stap...

Onderzoek met publicatie | 16-06-2014

Kijken naar Amerika

De Verenigde Staten hebben sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog een voorbeeldfunctie op het terrein van sociale...

Publicatie | 19-12-2013

Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit; effectiviteit en werkzame mechanismen

In deze researchsynthese is gezocht naar resultaten uit empirisch onderzoek over de effectiviteit van vier verschillende...

Onderzoek met publicatie | 17-07-2013

Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid; naar een 'improvisatiemodel'

Dit onderzoek is gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK)...

Onderzoek met publicatie | 04-04-2013

The validity of the preference profiles used for evaluating impacts in the Dutch National Risk Assessment

This report summarises the results of the assessment of the validity of the preference profiles used in the National Risk...

Onderzoek met publicatie | 06-12-2012

Gokken in kaart; tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland

Na een voorstudie door het Amsterdam Institute for Addiction Research, heeft het Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO) in...

Onderzoek met publicatie | 22-03-2012

Function creep en privacy

In het Nederlands bestaat er nog geen bevredigende vertaling van het fenomeen 'function creep'. De uit de bestuurskunde...

Publicatie | 29-12-2011

Politiek van de aandacht voor het Nederlandse veiligheidsbeleid; een onderzoek naar maatschappelijke dynamiek, politieke agendavorming en prioriteiten in het Nederlandse veiligheidsbeleid

Het doel van dit onderzoek is te begrijpen op welke wijze maatschappelijke en politieke aandacht voor veiligheidsvraagstukken...

Onderzoek met publicatie | 03-11-2011

Schaken op verschillende borden; evidence-based strategieën voor communicatie over overlast en verloedering, maatschappelijke onrust, polarisatie en radicalisering

In februari 2010 is het rapport Omgaan met de perceptie van overlast en verloedering van Marnix Eysink Smeets c.s....

Onderzoek met publicatie | 15-03-2011

Afwegingsinstrument 'Veiligheid en economie'

Bij het invoeren van maatregelen ter verbetering van de veiligheid botsen de betreffende organisaties nog wel eens op...

Onderzoek met publicatie | 20-04-2009

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term