Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

25 document(en) gevonden.

Straffen en maatregelen / Strafbeschikking

De afname van het aantal boetes en transacties voor verkeersovertredingen nader verklaard

De afgelopen drie jaar is geconstateerd dat verwachting en realisatie van de opbrengsten van boetes en transacties...

Onderzoek met publicatie | 31-10-2011

De daad bij het woord; het naleven van rechterlijke uitspraken en schikkingsafspraken

Uit het onderzoek moet blijken in hoeverre hetgeen in een gerechtelijke procedure wordt opgelegd (door de rechter) of...

Onderzoek met publicatie | 11-09-2009

Het straffende bestuur

De aflevering van Justitiƫle verkenningen van september 2005 richt de aandacht op het verschijnsel dat er in Nederland steeds...

Publicatie | 15-09-2005

Waarom dalen de inningspercentages van transacties en geldboete-vonnissen?

Het innen en afdoen van boetes (vonnissen) is de primaire taak van het CJIB. Het CJIB spreekt elk jaar doelstellingen af met...

Onderzoek met publicatie | 13-09-2005

Schadeclaims; Kan het goedkoper en minder belastend?

Het verhalen van schade, via gerechtelijke procedures of andere mechanismen brengt vaak aanzienlijke kosten met zich mee. Het...

Onderzoek met publicatie | 07-05-2004

Een gunstig aanbod; Een onderzoek naar de werking van het Transactiebesluit milieudelicten

Evaluatie van het op 1 november 2000 in werking getreden Transactiebesluit Milieudelicten (Tbm). Daarin is voor een periode...

Onderzoek met publicatie | 14-03-2003

Compliance als transactievoorwaarde

In 1999 stelde het College van procureurs-generaal een aanwijzing hoge transacties vast waarin onder andere is opgenomen dat...

Onderzoek met publicatie | 04-10-2002

De werking van de TRAS-richtlijn

Centraal staat de vraag op welke wijze de TRAS-richtlijn wordt toegepast en welke knelpunten zich daarbij voor kunnen doen....

Publicatie | 09-01-1997

Een wet van grote getallen; kwantitatieve informatie over de Wet Mulder

Publicatie | 13-11-1993

Op zoek naar de verlopen tijd; een onderzoek naar de kwantitatieve aspecten van de Wet Mulder

In deze deelrapportage worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: Leidt administratiefrechtelijke afdoening in een...

Publicatie | 22-04-1991

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term